Foto av EU flagget

Hvem er egentlig EU kommisjonens første kvinnelige president?

3. august 2019

Ursula von Der Leyen er et navn få nordmenn har hørt om før. Den tyske forsvarsministeren gikk fra å være en relativ ukjent person til å bli EU kommisjonens første kvinnelige president.

Bakgrunn: EU Institusjonene forklart

Før jeg kan forklare hvem hun er vil jeg først raskt beskrive EU sine institusjoner. EU består av tre store institusjoner, Rådet, Kommisjonen og Parlamentet. Parlamentet foreslår lover som enten godkjennes eller ikke av Kommisjonen og Rådet.

EU valget, som foregår hvert femte år, høres ut som et enkelt valg hvor hver innbygger stemmer på et parti fra sitt land som skal sitte i Europa Parlamentet. Men så enkelt er det ikke. Hvert femte år går Europeere til valg for å stemme på politikere som skal representere sine ideer i Parlamentet som består av 751 representanter (705 når Storbritannia går ut av EU, etter Brexit). I motsetning til hva man kan tro, sitter politikerne ikke gruppert etter land, men etter interesser. Det vil si at hadde Norge vært med i EU hadde vi fått 14 setter, ettersom det er regnet ut i fra landets innbyggertall, og Høyre og KrF hadde vært gruppert med senter-høyre blokken EPP (European Peoples Party).

Men hvor kommer Kommisjonen opp i alt dette? Selv om Kommisjonen fungerer på samme måte som regjering, og som da har som jobb å skrive lover, er ikke valgsystemet sammenlignbart med en regjering.

Mange hadde trodd at folket sine stemmer hadde direkte gått til å velge president av Parlamentet og ikke Kommisjonen. Men sånn er det ikke i EU. Etter EU valget vil den største blokken i Parlamentet foreslå en kandidat til stillingen som Kommisjon president som vil bli godkjent av det Europeiske Rådet. Det er derfor vanlig at alle blokkene har en kandidat klar i tilfelle de får flest stemmer.

2019 valget som ikke fulgte vanlige spilleregler

2019 valget viste seg å ikke helt ifølge disse reglene ettersom Manfred Weber var den egentlige valgte kandidaten for å representere EPP, men senter-høyre blokken endte opp med å nominere Ursula Von Der Leyen isteden. En ukjent kandidat, som i motsetning til Weber, ikke har brukt flere måneder til å reise rundt Europa og bygge seg selv opp som en kandidat foran Europa sine velgere.

EU kommisjonen får sin første kvinnelige president

Ursula vant valget. Det var kun ni stemmer som avgjorde hennes seier som første kvinnelig Kommisjon president. Hun klarte å vinne over de fleste grønne partiene med å forsikre de at hun sto for et grønnere Europa. Hun mener at kravene fra Paris avtalen ikke er nok. I tillegg til dette, har hun presisert at pappapermisjonen er for kort i flere EU land. Noe som er sant ettersom fedre i Frankrike, selv om de får muligheten til å være den første som tar imot babyen, kun får 10 dager med permisjon.

For mange EU innbyggere vil Ursula virke som det riktige valget ettersom hun er for en likere representasjon mellom men og kvinner i arbeidslivet. I tillegg til dette ønsker hun at Europa skal bli det første klima nøytrale kontinentet innen 2050, noe mange mener er på tide. I talen om hennes mål for EU lovte hun å legge fram en grønn avtale for EU innen de første 100 dagene hun ble valgt.

Det at flere ser på henne som en illegitim kandidat kan skape problemer senere, både for henne og får partiet.

Flere mener at hun stiller med for store løfter til hvordan hun skal forbedre EU. Men er ikke det noe alle politikerne gjør uansett?

Ursula vil muligens se mye motgang som nyvalgt president. Ikke kun fordi hun er kvinne men også fordi Brexit fortsatt må løses og utfordringer knyttet til klima må løses.