Amazonas brenner

Hva skjer egentlig med Amazonas?

26. august 2019

Den siste uken har det vært mye snakk om at Amazonas brenner. Bare dette året har det vært registrert mer enn 72 000 branner i regnskogen som ofte omtales som verdens lunger. Dette er en dramatisk økning på hele 85 prosent fra samme periode i fjor, og nå kan røyken også sees fra verdensrommet. Men hvorfor brenner det egentlig så mye? Og på hvilken måte er dette så katastrofalt?

Ifølge regnskogfondet kommer den brutale økningen i branner av avskoging og annen menneskelig aktivitet. Avskogingen vil si at vi hugger ned den naturlige skogen slik at det ikke kan fortsette å vokse noe der. I Amazonas har store deler av regnskogen blitt hugget ned på grunn av jordbruk, og da særlig produksjon av palmeolje, soya og kjøtt. Denne økende avskogingen har ført til lengre tørkeperioder, som er grunnen til at regnskogen nå brenner ned. 

De katastrofale konsekvensene

Dersom Amazonas forsvinner, vil det tilsvare 140 år med menneskeskapte klimagassutslipp. Dette er fordi vegetasjonen i regnskogen suger til seg CO2 samtidig som den skiller ut oksygen i lufta. Regnskogen virker altså motsatt av menneskers fossile klimagassutslipp. Når deler av den da forsvinner, blir det mer CO2 i atmosfæren, som igjen fører til en varmere klode og et varmere klima. Dette er svært katastrofalt i en verden der temperaturen stiger mer enn noen gang. 

I tillegg til at brannene i Amazonas fører til en varmere klode, har det også flere konsekvenser. Vi kommer til å miste både matvarer, dyrearter og planter. Ti prosent av alle kjente arter finnes bare i regnskogen. Matvarer som hvete og mais kommer til å bli mer ensartet. Planter fra regnskogen brukes mye i moderne medisin. Konsekvensene er mange, og katastrofale.

Hva kan vi gjøre?

Selv om det krever politisk handling for å få slutt på brannene i Amazonas, er det fortsatt flere ting man kan gjøre som enkeltperson. Man kan blant annet bli regnskogvokter, som innebærer å bidra økonomisk til at regnskogen bevares. Man kan også bidra til økt bevissthet rundt den kritiske situasjonen i Amazonas, for eksempel ved å snakke med venner og familie, dele informasjon på sosiale medier, eller skrive innlegg i avisen eller andre nettplattformer.

Jo flere som er bevisst på hva som skjer, desto flere vil bidra til å redde regnskogen.

Ved å bruke sin forbrukermakt kan man også unngå palmeolje, soya, kjøtt og oppdrettsfisk. Soya og palmeolje er to av de største grunnene til avskoging i Amazonas, og kjøtt og oppdrettsfisk får blandet soya og palmeolje i fôret sitt. Etterspørselen etter disse matvarene vil altså minke dersom forbrukerne enten kutter det helt ut, eller bruker mindre av det. På regnskogfondets nettsider finner man nyttig informasjon om regnskogen og hvordan man kan bidra: www.regnskog.no