Illustrasjonsbilde av en mann som står og holder en e-sparkesykkel og bruker mobiltelefonen sin, tatt av Christina Spinnen fra Unsplash

Hva er elektronisk-avfall, og hvorfor er dette en av nåtidens største miljøutfordring?

26. mai 2021

Problematikken rundt elektronisk avfall, er et like stort, hvis ikke større problem, enn mulighetene ved avfallshåndtering av plast. Elektronisk avfall er direkte knyttet til vårt overforbruk av jordas ressurser ved at vi produserer mer enn hva som er naturlig å produsere. Dette er noe vi kan gjøre noe med, men kan kun gjennomføres med en felles klimahandling for avfallshåndtering før, under og etter produksjon og transport.

E-avfall direkte knyttet til bruk og kast samfunnet

Elektronisk avfall, eller e-avfall, er produkter som Pc, Tv, Cd-spillere, som ofte blir dumpet fordi folk kjøper seg nye varer eller at de blir ødelagte etter få år bruk. 

Elektronisk avfall er direkte knyttet til bruk- og kast-samfunnet ved at selskaper markedsfører produkter slik at vi ønsker oss det nyeste av elektroniske produkter.

Det globale Nord sitt overforbruk og etterspørsel av det nyeste innen elektronikk har vært en essensiell faktor i veksten av søppeldynger så store som fjell i land i det globale Sør. Dumping av avfall er et globalt problem som ikke bare ødelegger natur og klima ved transport [fra vestlige land], men også ved at det ikke finnes en bærekraftig måte å resirkulere materialene i avfallet.

Det finnes ikke en bærekraftig måte å resiruklere materialene i avfallet."

Avfallshåndtering er svært viktig

Avfallshåndtering har vist seg å være ekstremt viktig i henhold til hvordan vi tar vare på ressursene og naturen vår.

Ved siden av de globale klimautfordringene, er avfallshåndtering nødvendig for å sikre et rettferdig og helhetlig system som straffer de som dumper elektronisk avfall i fattige og ressurssvake land.

Prosjektet “grønne jobber” viste oss i RE:ACT hvor viktig det er med resirkulering av materialer, og dette gjøres også av e-avfall. Så lenge materialene i e-avfallet kan frembringe profitt, så vil ikke natur og klima, og menneskene rundt bli tatt hensyn til.

Illustrasjonsbilde tatt av Alexander Schimmeck fra Unsplash

Grønnvasking av el-produkter

El-bil og el-sparkesykkel er kanskje for mange et godt og bærekraftig alternativ for lettvint transport. Det er ikke så rart når både regjeringen og internasjonale krefter bruker virkemidler for å promotere grønn vekst og såkalte grønne produkter som miljøvennlige. Det som ofte blir glemt i samtalene om det “grønne skifte” er at det ikke er bærekraftig å produsere materialene som trengs til vår økende avhengighet av elektronikk.

Og, så lenge produkter blir markedsført som bærekraftige, vil forbrukere tenke at de har gjort et godt kjøp.

Dette er slikt grønnvaskingsordningen har fått oss til å tenke at internasjonale firmaer tenker på miljø og lokalsamfunn mens de produserer og markedsfører billige “must have” produkter for det moderne samfunnet vi lever i.

Dette gjør også at det er utrolig vanskelig å finne elektroniske varer som har blitt produsert på en bærekraftig måte. 

E-avfall har blitt et økt problem med forbruket i dagens samfunn

Etterspørsel av nye og moderne varer gjennom såkalt bærekraftig markedsføring, har gjort det ekstremt vanskelig for folk, spesielt det i globale Nord, å velge produkter som faktisk er miljøvennlige. Derfor må forbrukere bruke mye lengre tid på å sjekke ut firmaer og produktene deres før kjøp, noe som burde være transparent og åpent for alle. 

Åpenhet rundt produksjon av varer kan gjøre det lettere for forbrukere, men så lenge markedet styrer tilbud og etterspørselen vil grønnvasking fremdeles skje.

Kilde:

Strømmestiftelsen m.fl. sitt Grønne jobber prosjekt 2020

Teksten ble først publisert på re-act.no og er republisert med tillatelse.