Kvinner som demonstrerer

Historisk for kvinnebevegelsen i Argentina

6. mars 2020

Søndag kunngjorde president Alberto Fernandez, et lovforslag for å legalisere abort i Argentina - et av landene med verdens strengeste abortlover.

Loven gir ikke beskyttelse

Argentina er et av landene med verdens strengeste abortlover. Abort er kriminalisert med unntak av når det er fare for liv og helse, medisinske indikasjoner, eller om graviditeten er et resultat av voldtekt. Men legene kan nekte å gjennomføre aborten, selv i tilfeller der abort ville vært lovlig.

11-åring nektet abort etter voldtekt

I 2019 ble en 11-år gammel argentinsk jente nektet abort etter hun ble voldtatt av partneren til bestemoren sin. Da familien oppdaget at hun var blitt gravid, tok moren henne med til sykehuset for å søke om abort. Dessverre, var det ingen som ville hjelpe den unge jenta.

Legene ville ikke avslutte svangerskapet på grunn "av samvittighetsgrunner". Etter fem måneder tålte ikke den unge kroppen belastningen av graviditeten, så et hastekeisersnitt måtte gjennomføres for å redde jentas liv.

Heldigvis overlevde hun, men historien til jenta skapte raseri i Argentina. Det viser hvor viktig det er med en lovendring som kan sikre kvinners og jenters rett til trygg og lovlig abort.

Tall fra Amnesty Internatinal viser at 3030 kvinner og jenter i Argentina har mistet livet etter ulovlige aborter siden 1983. Det er også estimert at det utføres rundt 500 000 ulovlige aborter i Argentina hvert år.

Den feministiske bølgen

Årevis har kvinner over hele Argentina protestert for å tvinge kjønnspolitikk inn i offentligheten på grunn av oppsiktsvekkende høye drapstall på kvinner og restriktive abortlover.

#NiUnaMenos, som betyr «ikke én mindre», er en emneknagg som oppsto etter en kommentar fra en mannlig politiker. Han sa at en drept kvinne bare var én mindre. Etter kommentaren oppsto det enorme demonstrasjoner rundt om i Argentina. Bevegelsen gjorde folk oppmerksomme på vold, mishandling og drap på kvinner. Kampen for abort ble også en del av #NiUnaMenos, en viktig milepæl i abortkampen.

Den feministiske bevegelsen i Argentina har i mange år kjempet for forslaget om selvbestemt abort, samt tilgang på abort ved voldtekt eller fare for kvinnens liv. Den sistnevnte rettigheten, ble fastslått med en høyesterettsdom i 2011. En 15 år gammel jente ble gravid etter å ha blitt voldtatt av stefaren sin. Jenta tok abort, men da representanter for anti-abortbevegelsen gikk til sak mot henne, dømte Høyesterett i jentas favør.

I 2018 strømmet tusenvis av argentinere igjen ut i gatene for å kreve endring i abortloven. Senatorer fra hele Argentina samlet seg for å debattere og stemme over lovforslaget om avkriminalisering av abort. 31 medlemmer av det argentinske senatet stemte for en avkriminalisering av abort, men tapte i siste runde mot 38 stemmer.

Et nytt håp

Siden Alberto Fernandez overtok makten i desember 2019, har de argentinske kvinnene fått et nytt håp. Flere ganger har Fernandez uttrykt sin støtte for en endring av Argentinas lover som bare tillater prosedyren i tilfeller av voldtekt og risiko for mors liv.

Søndag 1. mars 2020 var det innsettelsesseremoni for den nye kongressen og president Alberto Fernandez. Her kunngjorde presidenten et lovforslag for å legalisere abort i Argentina, noe som betyr at en endring av loven kan bli virkelighet i 2020.

"Det setter en historisk presedens, det blir en viktig seier for landet og regionen" sa Noelia Figueroa, som er en sentral aktivist i abort-og kvinnekampbevegelsen i Argentina.

"Det er første gang det vises vilje fra det nasjonale styringsorgan å ikke bare lage et lovforslag, men også kjempe for at den blir godkjent i kongressen. President Alberto Fernandez gjorde det klart at abort er en realitet og at staten har et ansvar å følge de kvinnene som ønsker å avbryte sine graviditeter sånn at de kan gjøre det på en sikker måte." sa Noelia Figueroa.


© 2020, Flyt Frem