Bilde tatt av Shane Aldendorff fra Pexels

Fjerning av statuer skaper debatt

23. august 2020

En statue kan bli sett på et historisk monument, den hedrer et minne av en historisk hendelse. Det er derfor ikke sjokkerende at flere vil argumentere at å fjerne statuer kun vil føre til at historien blir fjernet. Men sannheten er at å fjerne statuer også skaper historie.

Det er sjeldent man kan oversette et uttrykk, men det er et fransk uttrykk jeg mener beskriver det som skjedde etter George Floyd sin død. Rasisme er ikke noe nytt, men George Floyd sin død kan bli sett på som vanndråpen som får begeret til å renne over. Og i dette tilfelle førte det til at demonstrasjoner ble organisert i flere byer i verden. The Atlantic Council skriver at folk over hele verden bestemte å trosse smitteverntiltakene for å protestere og vise sin solidaritet fordi rasisme er ikke noe som kun skjer i USA, det skjer overalt.

Ringvirkninger: fjerning av statuer

På en måte har ringvirkningene utvidet seg og flere statuer av blant annet slaveeiere har blitt vandalisert. En statue kan bli sett på et historisk monument, den hedrer et minne av en historisk hendelse. Det er derfor ikke sjokkerende at flere vil argumentere at å fjerne statuer kun vil føre til at historien blir fjernet. Men sannheten er at å fjerne statuer også skaper historie.

I mars 2015 begynte studenter i Sør-Afrika “Rhodes must fall” bevegelsen, skriver Black Lives Matter i en meningstekst i The Guardian. I tillegg til å be om en institusjonell reform og avkolonisering ønsket de at statuen til Cecil Rhodes skulle bli fjernet. Statuen ble fjernet en måned etter at demonstrasjonene begynte.

Statuer kan være historiske påminnelser, men også symboler på urettferdighet

Selv om en statue kan bli sett på som en påminnelse av det som skjedde i fortiden, som kolonistyret, kan de også bli sett på som symboler på urettferdighet. Som sagt skal en statue hedre minnet av en betydningsfull eller historisk person, det er derfor forståelig at noen ønsker å fjerne statuer fordi de minner dem om det vonde de eller deres familie har opplevd.

Selv om man fjerner statuer av slaveeiere vil de ikke forsvinne fra historiebøkene. Man vil fortsatt lære om de og det vonde de har gjort. Etter den andre verdenskrigen valgte de allierte å fjerne statuene av Adolf Hitler, men det betyr ikke at han ikke finnes i historiebøkene. Det eneste en statue viser oss er hva de med makt ønsket å hedre på den tiden. Kanskje det å fjerne statuer vil gi oss muligheten til å hedre nye helter som er akseptert av alle?