Illustrasjonsbilde tatt av Afonso Coutinho fra Unsplash

Et nødvendig pusterom

6. juni 2020

De fleste vil oppleve at livet byr på opp og nedturer og som vi ikke kan kontrollere. Når livet gir oss nedturer, kan meditasjon hjelpe oss til å komme videre. Livet er som en berg og dalbane, men det er måten vi håndterer dette på som vil være avgjørende for hvordan disse opp og nedturer vil påvirke vår psykisk helse og velvære.

Måten vi lever på i dagens samfunn med en hektisk hverdag og en stadig økende
prestasjonskultur har over tid tært på befolkningens psykiske helse. Slik situasjonen er i Norge nå, med Covid-19 epidemien, viser oss hvor enkelt livet og hverdagen vår kan endre seg. Den blir snudd på hodet av strenge men nødvendige tiltak av myndighetene. Dette vil forhåpentligvis hjelpe til å nedkjempe viruset, men kan også by på utfordringer for den enkelte.

Krisen er urettferdig og treffer folk forskjellig. Den kan utløse angst, øke stress for både utsatt grupper og folk som ikke har slitt tidligere.
Foto tatt av David Mateus

Vi er flokkdyr

Vi er flokkdyr og følelsen av å være alene, kanskje til og med ensom, passer ikke oss. Studier som folkehelseinstituttet referer til viser at følelsen av ensomhet, uansett alder, påvirker vår psykisk helse negativt.

Hvordan kan man bli vant til ideen om å holde seg hjemme, unngå sosiale og fysiske
interaksjoner med våre medmennesker? Hvordan skal vi takle å være alene med oss selv når livsstilen vår dreier seg om sosial interaksjon og hyperaktivitet?

For mange er dette alternativet vanskelig å leve med. Men hvorfor da ikke prøve å se det positive i det. Bruke anledning til å ta seg tid og prøve å bli bedre kjent med seg selv og ikke være redde for det. Der hvor, til vanlig tar jobben og aktivitetene all vår tid, åpner koronatiden for nye muligheter.

Et pusterom

I disse usikre tider la oss prøve noe nytt og utfordre oss selv med meditasjon. Den aktiviteten er langt mindre fremhvet i samfunnet enn fysisk aktivitet kan være, men å meditere har sine fordeler. De fleste kjenner det som «mindfullness», å leve i øyeblikket. Å ikke bekymrer seg over fortid eller fremtid. Dette er noe som er viktig for å oppleve følelsen av velvære i hverdagen. Det høres kanskje vanskelig ut å oppnå, men øvelse gjør mester. Meditasjon er et bra verktøy for å kunne klare det. Studier viser nemlig at regelmessig mindfullness- meditasjon vil gi direkte og indirekte virkning på velvære.

Med tida vil meditasjon gi et pusterom og hjelpe med å håndtere følelser på en mer fornuftig måte ved å gi et metaperspektiv og en bedre forståelse på hvordan våre automatiske tanker fungerer.

Å meditere krever ingen medlemskap eller forhåndskunnskaper. Og selv om det finnes noen unntak på like linje som fysisk aktivitet, er meditasjonen anbefalt for de fleste. Selvfølgelig er det bedre å bli veiledet i starten, men hvilken aktivitet gjør vel ikke det? Når man er i gang og har hatt noe veiledning kan man fortsette hvor og når som helst som for eksempel hjemme, på vei til jobb eller i dusjen.

Foto tatt av David Mateus

Et folkehelse perspektiv

Regjeringen viser i folkehelsemeldinger fra 2015 og 2019 at psykiske helseproblemer er blant de største folkehelseutfordringene. De nevner ungdommer som en av de meste utsatt gruppe for psykiske helseproblemer og vil iverksette tiltak for akkurat denne målgruppen.

Lav kostnad, dokumenterte positive effekter og en større målgruppe gjør meditasjon til et lavterskel tilbud og kan brukes som et forebyggende folkehelse tiltak for ungdommer. Ved å sette mindfullness på timeplan slik man allerede gjør med fysisk aktivitet vil ungdommer få verktøy for å forstå og håndtere fremtidens utfordringer.

For psykisk helse er like viktig som fysisk helse. Å pleie menneske i sin helhet vil øke betydelig følelsen av velvære.

Jeg håper situasjonen vi er i nå vil lære oss til å sette pris på tiden vi kan bruke på oss selv. For det er nødvendig for å ha en god psykisk helse. Fremtida vil være full av oppturer og nedturer uansett, c ’est la vie.