en kvinne sitter på pc og mobil

Et hav av informasjon: følelsen av å drukne i alt det vi leser, deler og ser

20. oktober 2020

Den teknologiske og media fylte hverdagen, påvirker oss langt mer enn det vi kanskje tenker at den gjør. Det har trolig ikke vært like enkelt å ha innsyn og få tilgang til informasjon til en hel verden, som det er nå. Vi eksponeres og kastes ut i bølger av informasjon hele tiden. Og til tider kjennes kan det føles ut som vi nærmest sett drukner i alt det vi leser, deler og ser. Teknologien, masse og sosiale mediene rundt oss og bruken av det er nærmest sett i daglig utvikling, noe som også gjør at våre livene endres i takt med det. Gjennom en skjerm kobles vi til en hel verden, hele tiden på godt og vondt.

Teknologiens Yin og Yang

Sosiale og massemedier er positiv i den forstand at vi kan lære, utforske og være langt mer nysgjerrig på alt det vi måtte ønsker, samt søke etter kunnskap mens vi fortsatt sitter i våre stuer. Vi får kjennskap til hvordan andre mennesker lever og hvilke utfordringer som finnes i den usynlige verden vi ser. Dette bidrar også til at vårt menneskesyn og syn på verden kanskje også endres. Massemedier er et godt «redskap» til å kunne utvide våre perspektiver som kan både ekspandere og utfordre våre holdninger og kunnskaper.

Jeg har i de siste årene og spesielt det siste året fått økt engasjement ved en rekke debatter og «problemstillinger». Jeg har fått innsyn til en verden jeg alltid har vært nysgjerrig på. Noe som har fått meg til å føle at jeg ikke bare i verden, men også tilstede verden. Sosiale medier er med på å skape engasjement hos oss. Engasjementet kommer av at vi eksponeres for langt mer nå enn tidligere, fordi veien til informasjonsdeling er kortere og raskere. Tilhørighets følelsen av å se at mange andre også deler de samme tankene som en selv og ønsker å stå sammen for å gjøre en endring, har også i mitt tilfelle styrket min identitet som en baby-aktivist.

Sosiale medier og mentale helse

Til tross for alt det positive teknologi og sosiale medier har å tilby, kjenner jeg også på at det kan vært slitsomt til tider. Informasjonsflyten og alt det vi får med oss, stopper ikke. Vi vitnes til mye vondt, mye urettferd og mye man ønsker man kunne ha endret med det samme. Selv om engasjementet mitt øker med tiden, vokser også tvilen på om det jeg faktisk gjør, kan eller gjør en forskjell. Daglig kjennes det ut som om mine etiske verdier og min mentale helse til veggs. Jeg stiller meg det spørsmålet, om jeg engasjerer meg for mye. Hvordan kan jeg velge hvilke sak som er viktigst. Dette tror jeg ikke er alene om. Kampen mellom kvalitet og kvantitet gjør at tvilen hos mange av oss også vokser.

Jeg tror at vi først og fremst må starte med å klappe oss selv på skuldrene, for alt det vi gjør er bedre enn ingenting. Når informasjonen og innsynet ikke tar pauser, sliter kanskje mange av oss også med å ta pauser. Vi lever i en turbulent verden, som skaper ulike reaksjoner og vekker ulike følelser i oss. Derfor er det viktig at vi passer på vår egne mentale helse. Være oppriktige med oss når det blir for mye, og snakke ut til de menneskene rundt oss. Vi må kanskje gjøre andre ting, omringe oss med mennesker vi trives i selskap med. Og ta et avbrekk fra alt sosiale medier har by på i ny og ne.