Illustrasjonsbilde av skog tatt av John O'Nolan fra Unsplash

Er klimamålene for store, eller innsatsen for liten?

7. januar 2020

Mens verdens ledere har sittet i forhandlinger klimatoppmøtet i Madrid, og våre politikere kaster ansvaret mellom seg, ønsker jeg å synliggjøre vår makt i denne situasjonen. For den makten du og jeg sitter på, er til syvende og sist de kreftene som er med på å øke eller senke etterspørselen etter oljeprodukter, og det er den makten som kan bygge opp de miljø- og klimavennlige bedriftene, og samtidig legge klimafiendtlige, utdaterte bedrifter i grus. Det er vi som kan bidra til å snu den negative utviklingen av klima og miljø.

For Norge ligger ikke an til å nå klimamålene for 2020. Vi har heller ikke tidligere klart å nå klimamålene vi har satt oss, og jeg synes det er synd at debatten handler om ansvarsfraskrivelse. I NRKs artikkel om temaet, starter med at miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, legger hovedansvaret for at Norge ikke når målene i 2020 på den sittende regjeringen. Litt lenger ned i saken, siteres Stefan Heggelund, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Høyre. Han skylder på at den rødgrønne regjeringen i 2012 ikke fulgte opp med konkrete tiltak etter at Stortinget hadde blitt enige om et klimamål. Ansvarsfraskrivelsen er et faktum.

Jeg synes det er fantastisk at Norge setter ambisiøse klimamål. For å nå dem, som faktisk er den eneste veien ut av klimakrisen, er å faktisk gjøre noe. Det er ikke noe poeng i å bruke energi på å finne en syndebukk.

Ikke glem at du har enorm påvirkningskraft

Det vi bør diskutere nå, politisk og blant venner, er hvordan vi skal klare å redde kloden vår - sammen. Hvordan vi skal begrense de menneskeskapte klimaendringene, slik at også våre barn og barnebarn kan leve verdige liv.
Illustrasjonsbilde tatt av Hudson Hintze fra Unsplash

Selvfølgelig vil det være avgjørende å ha en regjering og et storting som legger føringer for hvilke tiltak vi bør gjøre. Samtidig er jeg en stor tilhenger av den enkeltes personlige innsats.

For når alt kommer til alt, skal vi ikke bare nå et politisk mål som bunner i en internasjonal avtale for å slippe sanksjoner. Naturen stiller seg likegyldig til hvilke mål som blir satt av oss mennesker. Det viktigste er at så mye som mulig blir gjort, og at vi hele tiden gjør så godt vi kan.

I stedet for ansvarsfraskrivelse, som er denne krisens kanskje største fiende, er det viktig at vi tar i bruk den forbrukermakten vi alle har.

For vi har alle, uavhengig av hvilken posisjon vi har, et ansvar. Det viktige er at vi alle gjør en innsats, det spiller ingen rolle om det er på oppfordring fra politikere, Greta Thunberg, eller hun som inspirerer deg på Instagram. Gjør det som fungerer for deg, og ikke glem at du har en enorm påvirkningskraft. Og at den kraften vi har til sammen er enda større.