Illustrasjonsbilde fra Unsplash

Er ditt friluftsliv bærekraftig?

29. august 2018

Vi i DNT ung (https://www.dnt.no/ung/) utfordrer deg til å drive et mer bærekraftig friluftsliv! Sammen med Protect our Winters Norge (http://www.protectourwinters.no/)(POW) har vi laget miljøvettreglene som enkle tips for å drive friluftsliv mer sporløst.

#1 Reis mindre, opplev mer

#2 Sats på opplevelser, ikke utstyr

#3 Fiks alt, alltid

#4 Spis grønt

#5 Samkjøring er bra kjøring

#6 Vær rustet mot uventet søppel

#7 Vis vei, vær et klimaforbilde

Vi skrur klokka tilbake 150 år, til 1868. På en hytte i Østmarka, utenfor Oslo. Stiftes Turistforeningen. På den tid var tilbudet marginalt og rettet mot overklassen.

Tiden går og utvikling skjer, 120 år senere legges grunnlaget for at ungdommen også skal få sin plass i foreningen ved at DNT ung grunnlegges.

Om vi skrur klokka frem, ytterligere 30 år, ser vi DNT ung. Norges største friluftslivorganisasjon for ungdom, med over 43 000 medlemmer spredt over det ganske land. Medlemsmassen vår bedriver alle mulige former for frluftsliv, alt fra sosiale bålkvelder på sommerstid til heftige nedkjøringer på bratte vinterfjell.

Disse ungdommene, disse friluftsmenneskene jobber jeg og resten av landsstyret med hver dag. For å tilrettelegge for fine turøyeblikk for alle i dag, men vi må også tilrettelegge for mulighetene til et allsidig friluftsliv i fremtiden.

“Paradoksalt nok er vi friluftsmennesker noen av verstingene når det kommer til reising og forbruk av fritidsutstyr.”
Foto: DNT ung

Derfor ba et samlet Landsmøte i DNT ung utstyrsbransjen om hjelp. For vi er tross alt gjensidig avhengig av hverandre og ikke minst av naturen. Ingen kjøper turutstyr om ingen er ute og ingen er ute om naturen er ødelagt.

Derfor foreslo vi i årets resolusjon at vi bør hjelpe hverandre å drive et så grønt friluftsliv som mulig.

Jeg håper vi sammen kan skape mer friluftsglede for alle, uavhengig av kjønn, alder, sosialstand og helse, i dag og i fremtiden.