Illustrasjonsbilde av en sjømann i gul regnbukse og svart lue på som holder frem en stor fisk med havet i bakgrunnen, tatt av NOAA fra Unsplash

Engasjementet for sjømatnæringen resulterte i Fishfluencers: nå kan unge lære mer om næringen på instagram

4. august 2021

For å øke engasjementet til hav og sjømat, spesielt hos unge, startet vi instagrammen Fishfluencers.

Norge har de perfekte naturgitte forholdene for å spise masse sjømat. Vi har en lang kystlinje og med det nærhet til gode og viktige områder ressurser kan høstes fra. Bare de norske havområdene er 3 ganger så store som landarealet vårt, ifølge regjeringen.no,

Det høstes enorme mengder ressurser fra norske farvann. Norge eksporterte for hele 105,7 milliarder i 2020! Til tross for gode betingelser synker det norske sjømatkonsumet, og vi ikke sitte stille i båten og se på dette!

For å øke engasjementet til hav og sjømat, spesielt hos unge, startet vi derfor instagrammen “Fishfluencers”, i desember 2020. Vil du vite mer om skrei?

“Du har garantert hørt om lofotfisket, og kanskje om skreimølje, men vet du hva en skrei egentlig er? Skreien er den gyteklare Nordøst-Atlantiske torsken som vandrer fra Barentshavet til Lofoten og Vesterålen. I Nord-Norge har vi sterk tradisjon for å spise mølje under sesongen, et måltid som består av skrei, rogn, lever og potet.

Hva er forskjellen mellom skrei og kysttorsk?

Det som skiller skreien fra kysttorsken, er at skreien lever i Barentshavet og vandrer langt for å gyte, mens kysttorsken holder seg langs norskekysten hele året. Det er samme art, men de kan skilles ved ulik form på ørestenene (otolitter på fagspråket). Dette kommer trolig av de ulike oppvekstforholdene fra Barentshavet for skreien og i kyststrøk som kan være roligere!” skrev vi i et innlegg som fikk god respons.

IG: @fishfluencers

Vi brenner for sjømatnæringen og vil spre kunnskap til andre

Vi som står bak er Vilde Gamst og Sigrun Eriksen, to unge og engasjerte kvinner med en felles lidenskap – havet. Vi møttes på bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges Fiskerihøgskole, og vi fant fort ut at vi var (nesten i overkant) entusiastiske og interesserte i fagfeltet vi studerte.

Selve konseptet med Fishfluencers startet faktisk med en “memekonto” vi laget for studentene på Fiskerihøgskolen for snart 3 år siden. Responsen var over all forventning, og etter en stund ønsket vi å ta det hakket videre og engasjere flere - og slik ble Fishfluencers til.

Fishinfluencers vil løfte frem folk i sjømatnæringen

Vi må treffe de unge der de, og det er på Instagram. På plattformen vår, Fishfluencers på Instagram etterstreber vi å løfte fram de flotte folkene i sjømatnæringen, vise mulighetene unge har i marine næringer samt sørge for at våre følgere får noen innlegg om sjømat og havet i feeden.

Mulighet til å stille spørsmål til folk i fiskenæringen

For å vise fram folkene og mulighetene driver vi med såkalte “takeovers” på instagramkontoen. Da tar en som jobber i sjømatnæringa over kontoen vår en arbeidsdag. De forteller hvem de er, hvor de jobber og svarer på spørsmål fra følgerne våre.

Vi har mange planer og store ambisjoner for Fishfluencers. Til nå har responsen vært veldig god, og det motiverer oss til å fortsette! Vi har også fått snakket og blitt bedre kjent med mange ulike mennesker, og vi føler også vi har fått blitt litt bedre kjent med følgerne våre. Allerede nå opplever vi Fishfluencers et sted en kan dele kunnskap og erfaringer med følgerne våre, og følgerne våre får mulighet til å knytte seg med næringslivet. Vi brenner for sjømatnæringen, og derfor gjør vi vårt beste for å løfte den fram i verden.

Kilder:

Norges økonomiske sone, regjeringen.no

Fiskeri, ssb.no

Fiskeoppdrett, ssb.no

Sjømateksport for 107,3 milliarder kroner i 2019, seafood.no