to venninner ler sammen

Du trenger ikke profesjonsstudiet i psykologi for å hjelpe

3. juli 2020

Andel barn og unge som rapportere om psykiske helseplager har økt gradvis de siste årene. Samtidig jobber samfunnet for flere lavterskeltilbud, tiltak i skolen, og økt skolehelsetjeneste. Men de psykiske helseplagene fortsetter å øke.

Vi forsøker å løse samfunnets helseutfordringer på samfunnsnivå, når vi kanskje heller burde løse det på individnivå? Det er vanskelig å løse et så stort samfunnsproblem, hvis vi ikke snakker om det på individnivå.

Gjennomsnittlig i dag kan det ta 61 døgn for unge å få psykiatrisk hjelp. I desember 2019 var gjennomsnittlig ventetid ved de to polikliniske seksjonene ved Oslo universitetssykehus på 53 dager.

Helseminister Bent Høie, har sagt at ventetiden er et problem og stilt krav om at den skal gå ned. En av grunnene til at det er lang ventetid, er fordi det er for høye krav til å utdanne seg og derfor oppstår det et mangel.

Men mens vi venter på at ventetiden går ned, er det ting vi som individer kan gjøre for å hjelpe. Lang ventetid for psykiatrisk hjelp er en langvarig påkjenning for mange. Selv har jeg også følt på dette.

Vi føler oss ofte alene i denne verden, og at vi ikke har noen å snakke med. Vi føler at vi ikke kan snakke om følelser våre med andre fordi de er for små.

Å snakke om følelser trenger ikke å være noe stort. Men desto mer vi snakker om følelser, desto lettere blir det.

Målet for Verdensdagen for psykisk helse 2020 er å bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer, og årets tema er å spør mer!

Det viktigste er at en har noen å snakke med, og det er ikke alle som føler at de har det. Det er en rolle som vi alle kan utføre, selv om vi ikke har profesjonsstudiet i psykologi.

Vi kan alle gi sosial støtte og sammen bidra til å styrke god psykisk helse blant unge.