Tegning av en jente med mørkt hår i fletter og briller som holder oppe to ark med følgende tekst: "Do All Lives Still Matter" og "Asking for a kid in a cage".Tegningen er laget av: X the Artist, Xsavior Pettway på Instagram, som har bedt om at tegningen skal gjøres viral.

Do all lives still matter i USA?

13. juli 2019

Som vanlig er USA høyaktuelt med presidentens rasistiske tweets til fargede kongresskvinner, flyktningstrøm ved grensen, Trumps detention camps, Disney filmen Ariel og feiringen av 4 of July. De aller fleste har en mening om alt det overnevnte, men de færreste har nok historisk innsikt til å kunne forstå kompleksiteten.

La meg gi dere en liten recap på det som ofte blir utelatt:
Som de fleste vet ”oppdaget” Christopher Columbus Amerika på 1400-tallet, som egentlig kan sammenlignes med at du går inn i hagen til naboen.

Du: ”Shit, her var det fint! Jeg tar det.”
Nabo: ”Bruh, jeg har bodd her i 12 år. Get the fuck out of my garden!”.
Altså: Et stjålet land, bygget på et offer av 80-100 millioner urfolk, og 10-15 millioner afrikanske slaver. Oppklaring: hele kontinentet Amerika ble kolonisert, ikke bare Nord-Amerika.

Frihet for hvem?
Noen århundrer senere, nærmere sagt 1776 blir uavhengighetsavtalen til USA signert, og landet var frigjort Storbritannia. Mer kjent som 4th of July, ga det kun frihet til hvite menn som eide jord, og ingen andre. Ca 100 år etter opphørte slaveriet, og ved inngangen av 1900-tallet var hele befolkningen fri. Eller var de det?

Afro-amerikanere fikk ikke like rettigheter før på slutten av 1970-tallet, hvor av mange fortsatt opplever mindre tilgang på rettigheter enn hvite-amerikanere. Urbefolkningen i USA har tilnærmet ingen narrativ som skildrer deres perspektiv i utdanningsinstitusjonene, og urfolkskvinner blir ofte misbrukt og drept uten at det får medieoppmerksomhet . Latinamerikanske kvinner er de som tjener minst sammenlignet med andre etniske grupper.

Dessverre har koloniseringen av Amerika ført til at det vi anser som ”minoriteter” i USA i dag har hatt mindre rettigheter over lang tid.

Som resultat, lever de i et system som er designet for å feile dem. Koloniseringen av Amerika har og ført til forestillingen om at noen mennesker (les: etniske grupper) er mindre utviklet og verdige enn andre.

Det er jo ganske paradoksalt at de opprinnelige amerikanerne sitter i fengsel, på bakgrunn av at de søker asyl etter internasjonal lov. Og, at de opprinnelige amerikanerne må flykte fra situasjoner, som er påført av de bevæpnede opprinnelige migrantene (les: den økonomiske og politiske uroen er skapt av kolonialisering). Og ikke minst, at presidenten av USA ber amerikanske-fødte kongresskvinner dra tilbake der de kom fra.

Normalisert dehumanisering av mennesker
Denne praksisen av å slavegjøre, adskille, dehumanisere og straffe mennesker på bakgrunn av opphav, er så normalisert at de fleste ikke rynker på nesen. Det har ført til at vi ikke ser sammenhengen mellom å skille barn fra foreldre som sanksjonering. Hverken i nåtiden eller under slavetiden.

Koloniseringen av Amerika har ført til at det er så store strukturelle begrensninger for PoC (people of color) at det faktisk er livsfarlig å ”driving while black”.

Det har ført til en normalisering av at noen tjener på at andre blir undertrykt i rettssystemet, helsesystemet, bolig- og arbeidsmarkedet. Dette har igjen har ført til at en av de få måtene de kan kjempe mot systemet, er å lage kampanjer som #BlackLivesMatters og #ClosetheCamps for å sette søkelyset på urett, og forhåpentligvis endre rettssystemet.

Ha i minnet den “skjulte” strukturelle diskrimineringen

Jeg håper du vil ha dette i minne når du gjør deg opp meninger rundt migranter og asylsøkere.

Ha det i minne at sorte og brune barn har hatt minimal representasjon i Disney filmer, når det diskuteres at Halle Bailey skal spille Ariel. Og når noen mener det ikke finnes rasisme lenger, selv om presidenten ber folk dra tilbake der de kom fra. Ha det i minne når #AllLivesMatters (som fungerer som en motstand og kritikk mot #BlackLivesMatters) dekker over skjeve maktstrukturer.

Fordi; Do all lives still matter? Asking for a kid in a cage.

Tegningen er laget av: X the Artist, Xsavior Pettway på Instagram, som har bedt om at tegningen skal gjøres viral.