En mann løper over en hengebru i fjellet

Dikt: "Livet"

11. juli 2020

Livets kilde

i sentrum i sinn, i hjerte

Opphavet ditt er deg

Du tåler last, du tåler motgang

En mann har drømmer, øyne som ikke dømmer,

Tid er evig

Noen ser din sorg og smertefulle angst

Jaget er deg og du er jegeren

Vi holder frykt når solen skinner

Vi føler sorg når månen ser oss

Er du redd for hjertets stikk?

Lytt