Person som ligger i en seng

Danmark innfører samtykkelov - er Norge neste?

12. september 2020

Både Danmark og Sverige har innført en samtykkelov, som innebærer at alle parter må gi klart samtykke til sex. I Norge stiller fortsatt den norske loven krav om bevis av vold, trusler ellet at personen var bevisstløs eller sov. Det betyr at ikke all voldtekt kan straffes som voldtekt etter norsk lov.

Tirsdag forrige uke, ble Danmarks regjering og støttepartiene enige om å innføre en samtykkelov for voldtektssaker. Loven innfører at alle parter, også i parforhold, må gi klart samtykke til sex. Det innebærer at alle parter må sørge for, enten gjennom handling og/eller ord, at det gjøres frivillig og med samtykke. Uten samtykke kan sexen bli regnet som voldtekt.

4 av 5 anmeldelser blir henlagt

I Norge blir alt for mange voldtekstanmeldelser henlagt av politiet, fordi mangel på samtykke i seg selv ikke er tilstrekkelig til å dømme for voldtekt etter norsk lov. Den norske loven stiller fremdeles strenge beviskrav om bruk av vold eller trusler, eller at personen sov eller var bevisstløs. En fersk rapport fra Riksadvokaten viser at fire av fem voldtektsanmeldelser blir henlagt. Det viser tall på bakgrunn av et utvalg saker over de siste fire årene.

I 2018 ble et forslag om en norsk samtykkelov nedstemt i Stortinget, selv om det uten tvil er et stort behov for en slik lov i Norge.

Voldtatt i sin egen seng

I august postet Amnesty International Norge historien om Elsa som ble voldtatt i sin egen seng, etter å sagt nei flere ganger. Elsa møtte "Kristian" på fest. Da de skulle hjem mistet han bussen og spurte Elsa om han kunne sover over hos henne. Elsa sa at det var greit, men hun var tydelig på at hun ikke ville ha sex med "Kristian".

Da de hadde lagt seg i sengen begynte Kristian likevel å beføle henne, selv om hun hadde vært tydelig på at hun ikke ville ligge med han. Hun klarte ikke å gjøre motstand og frøs helt til. Selv etter at hun hadde snudd ryggen til og sagt nei flere ganger, begynte Kristian å penetrere henne bakfra.

Etter overgrepet prøvde Elsa å glemme det, men etter å ha holdt det inni seg i to år klarte hun ikke mer og bestemte seg for å anmelde voldtekten. Anmeldelsen ble henlagt samme dag. Siden Elsa ikke ble truet og "Kristian" ikke brukte vold, kunne ikke overgrepet etterforskes som voldtekt.

Hvorfor er en samtykkelov viktig?

Samtykkeloven er viktig fordi det vil kunne føre til et endret fokus i behandling av en voldtektssak.

Jeg tror mørketallene er enorme når det gjelder voldtekt i Norge. Det er mange voldtekter som aldri blir anmeldt, og mange saker som blir henlagt og som aldri når frem til domstolen. Det er fordi dagens lover ikke fokuserer på samtykkespørsmålet, men om gjerningspersonen har oppført seg truende og/eller brukt vold. Å innføre en samtykkelov i Norge vil føre til at flere anmeldelser kan etterforskes, og forhåpentligvis ende med rettferdig behandling i domstolen. En slik lov tydeliggjør også hvor grensen går. Når loven sier sier at sex uten samtykke er voldtekt sendes det ut et tydelig signal. Det kan føre til færre voldtekter.

En samtykkebasert voldtektslovgivning betyr ikke at man må signere under en kontrakt før man hopper til køys sammen. Det betyr at man må forsikre seg om at den du har sex med virkelig har lyst og deltar frivillig. Hvis man er i tvil, så skal man spørre.

For vi er nødt til å bli mer bevisste på andre sine grenser, og snakke mer om hvordan vi kan unngå å tråkke over dem.

Samtykkelov i andre land

Det er ikke bare Danmark som har innført en samtykkelov. Skottland innførte en samtykkebasert voldtektsbestemmelse i sin straffelov i 2009. Innføringen av loven ble gjort for å sikre mindre fokus på den overgrepsutsatte under rettssaken. I landet er det også en særskilt enhet i både politiet og påtalemyndighetene som har ansvaret for etterforskning av seksuallovbrudd. Antallet av anmeldelser doblet seg etter innføringen av loven.

Canada har hatt en samtykkebasert seksuallovbrudd bestemmelse siden 1999, men antall henleggelser og frifinnelser i voldtektssaker er høyt. En mulig grunn er at politiet, påtalemyndighetene og domstolene mangler nødvendig opplæring.

Norge svikter de voldtektsutsatte

I 2003 kritiserte FNs kvinnekomite Norge på grunn av landets behandling av voldtektsutsatte kvinner. I rapporten uttalte de blant annet bekymringen over det ekstremt lave antallet voldtekter som resulterer i rettssak og domfellelse, samt at politiet og påtalemyndighetene henlegger et økende antall slike saker.

Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, svikter vi kraftig på likestillingsfronten når norske myndigheter ikke tar nødvendige grep for å etterforske, straffeforfølge og forebygge voldtekt. Jeg håper at Norge følger Danmark, og ser viktigheten med en samtykkelov slik at vi kan kreve rettferdighet for voldtektsutsatte. For med en samtykkebasert lov tydeliggjør vi at sex uten samtykke er voldtekt.