Gruppe med blide smilende indiske barn

Burde du ta en nærme titt på din emosjonelle intellingens?

21. mai 2020

Da jeg leste Dina Adeler sin artikkel «Å bruke ord som depresjon og angst har blitt en trend, og det må stoppe» publisert 2. mai, så ble det tydelig for meg at vi alle kanskje bør kikke litt nærmere på vår egen emosjonelle intelligens. For det er sånn at vi mennesker ikke bare eier intellektuell intelligens, men vi eier også noe som heter emosjonell intelligens.

Hva er emosjonell intelligens?

I følge webpsykologen så er emosjonell intelligens evnen til å identifisere, observere og kontrollere følelser. Det handler også om sensitivitet i forhold til andres følelsesmessige tilstand, så hvis du har høy emosjonell intelligens er du mellommenneskelig klok rett og slett. Vi har alle møtt en person, eller kanskje er du den personen som har en spesiell utstråling, som er åpen, vennlig og tillitsvekkende? Disse kjennetegnene indikerer en person med høy emosjonell intelligens.

Utforsksinnet.no skriver at emosjonell intelligens forbedrer vår livskvalitet, våre relasjoner, vår selvopplevelse og til og med vår ytelse på jobben.

Hva skaper grunnlaget for emosjonell intelligens?

Som mye annet innen menneskelig adferd og psykologi så danner oppdragelsen du fikk som barn grunnlaget for din emosjonelle intelligens. Og dette var noe jeg smertelig ble klar over under terapi. Når man kommer fra et dysfunksjonelt hjem hvor de emosjonelle relasjonene var avstumpet eller til dels fraværende så gjorde dette noe med mitt følelsesmessige landskap og håndteringen av dem. Dermed måtte det en del arbeid til for meg å i det hele tatt forstå hva konseptet rundt emosjonell intelligens var og hvordan jeg skulle bygge dette opp. For min del handlet det ikke at jeg var emosjonell frakoblet, eller at jeg ikke hadde forståelse for andres følelser. Men det handlet mer om at jeg ikke forstod mine egne følelser og at jeg manglet et emosjonell vokabular. Og at jeg satte andres følelser høyere enn mine egne. Det var nok å jobbe med for å si det sånn, og det jobbes enda med dette.

Hvordan å jobbe med din emosjonelle intelligens?

Jeg skulle ønske at det fantes en riktig fasit for dette, men etter min egen erfaring finnes det ikke ett rett svar på dette. MEN! Det er mange veier til Rom, og sånn kan man tenke rundt arbeidet med å øke emosjonell intelligens også.

Terapi – snakk med en fagkyndig person

Som nevnt ble jeg klar over de delene i min emosjonelle intelligens som jeg trengte å jobbe på via terapi. Jeg vil sterkt anbefale deg å snakke med en person som har fagkunnskap og som kan veilede deg om du enda ikke vet helt hvor ditt emosjonelle utgangspunkt er. Eller om du bare er nysgjerrig og ønsker å jobbe mer med dette for egen mentale helse.

Start den indre dialogen

Det jeg tidlig la merke til var nysgjerrigheten for det som skjedde innvending hos meg. Ettersom mitt utgangspunkt var å få mer forståelse for mitt eget emosjonelle landskap så måtte mitt fokus gå på mitt indre. Måten jeg gjorde det på var å stille meg selv mange spørsmål. Disse kunne være:

  • Hva gjør meg glad? Hvorfor gjør det meg glad?
  • Hvordan kan jeg uttrykke sinne/misnøye med ord og på en fredfull måte?
  • Hva er mine emosjonelle grenser? Definere dette.
  • Hvordan ønsker jeg å dele med andre hvordan jeg har det?

Hver gang jeg stilte et spørsmål kom det 5 andre, og det i seg selv kunne være overveldende men også veldig spennende. Her er det viktig å huske på at du ikke jager etter et mål, men heller opplever reisen. Jeg bruker å skrive mye ned mens jeg jobber med spørsmålene jeg stiller meg selv.

Meditasjon

Å ha daglig meditasjon/bønn er alfa omega for meg. Siden mye av jobben med å utvikle emosjonell intelligens går på å tenke, føle og analysere, er det fint å ha ett rom i hverdagen hvor man bare skal være. Og kunne knytte seg opp til noe større enn seg selv, eller bare kjenne på det å være. Samtidig har meditasjon lært meg at tanker ikke er fakta. Og dette kan være en god knagg å ha i mente når det blir mange tanker i omløp.

Lag et følelskart

Ettersom jeg trengte å utvikle et emosjonelt vokabular så måtte jeg også definere for meg selv hva mine følelser skulle være for å rett og slett øke bevissthet, selvinnsikten og ikke minst inkorporere mitt nye «språk». Jeg lagde meg et følelseskart, et knippe av dette kan du se i min IG profil. Gjerne bruk dette til inspirasjon.

To steg frem og ett tilbake – og det er OK

Jobben med å øke eller skape emosjonell intelligens kan være tøff og utfordrende, avhengig av ditt utgangspunkt. Jeg vil derfor minne deg på at livet er generelt to steg frem og ett tilbake, og det er helt ok. Ingen er perfekte, og det er heller ikke meningen at du skal være perfekt. Men det å innse at du faktisk ikke er det og deler med dine nærmeste er en god øvelse på å øke din emosjonelle intelligens. Og ved å gjøre akkurat det vil berike livet ditt på måter du ikke trodde var mulig. Det har det i hvert fall gjort for meg. Jeg har styrket alle mine relasjoner, jeg har utviklet et dypere forhold til meg selv og jeg har virkelig fått muligheten til å kjenne enda dypere på livet og hva den menneskelige opplevelsen er oppi i det.

Så jeg spør deg: hvordan er din emosjonelle intelligens i dag? Er det noen deler du kan jobbe med? I så fall oppfordrer jeg deg til å ta den reisen, det vil være en av de reisene du aldri finner  et annet sted i verden, den reisen er unik for deg selv. God reise.