Illustrasjonsbilde av en vennegjeng med 10 personer som står å snakker sammen. Bildet er tatt av Nicolas Lobos fra Unsplash

Bruk stemmeretten: Unge Venstre ønsker en grønnere og friere fremtid

10. september 2021

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i serien Bruk stemmeretten! Her skriver Unge Venstre:

Unge stemmer endrer verden

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og det er barn og unge som må leve med konsekvensene av klimapolitikken som føres i dag. Vi har de siste årene sett et enormt ungdomsengasjement i klimasaken – hvor det settes krav til at politikerne lytter.

Selv om protester og demonstrasjoner er utrolig viktig, kan det ikke sammenliknes med verdien en stemmeseddel gir. Derfor mener Unge Venstre at stemmerettsalderen burde senkes til 16 år.

Unge Venstre – Norges liberale ungdomsparti

Unge Venstre er Norges liberale ungdomsparti, og ungdomsorganisasjonen til Venstre. Å være liberal vil si at folk skal få være seg selv og bestemme mest mulig over sitt eget liv. Alle skal ha frihet til å gjøre det de vil, så lenge de ikke skader andre.

Vi vil skape frihet og muligheter for alle, samtidig som vi tar vare på miljøet og de som faller utenfor.

Det har noe å si hvem som styrer i Norge. Med Venstre i regjering går klimagassutslippene ned, vi innfører fritt skolevalg og gir elevene mer makt i egen hverdag, vi legger frem en rusreform som vil redde liv og vi legger ned pelsdyrnæringen for godt. Disse tingene hadde aldri skjedd uten Unge Venstre. Vi er et radikalt ungdomsparti som tør der andre tier, og igjennom historien har vi ledet an i viktige kamper. Vi har gjort Venstre til et parti som vil ha norsk EU-medlemskap, avkriminalisere cannabis, og stoppe med oljeleting.

Det sies at å være liberal er å ha rett, men ti år for tidlig.

Hva vil vi gjøre for deg?

Unge Venstre kjemper for en grønnere fremtid, der det klimavennlige alternativet alltid er det beste, det raskeste, og det billigste. Vi må stanse oljeletingen, kutte i klimagassutslipp, satse på fornybar energi og ta vare på sårbar natur. Det gjør vi fordi vi må sikre friheten til de generasjonene som kommer etter oss og som skal ta over en levelig jordklode.

For å møte fremtidens utfordringer, trenger vi verdens beste skole. Unge Venstre vil at skolen skal handle om eleven. Derfor har Venstre lansert den største frihetsreformen i videregående noensinne, hvor vi gjør fritt skolevalg til en elevrettighet og mange obligatoriske fag om til valgfag. Vi vil at du skal kunne bruke mer tid på å fordype deg i de fagene du interesserer deg for.

En skole som er lik for alle, passer like dårlig for alle. Derfor vil vi skrote fraværsgrensen, skape mer frihet i skolehverdagen med mer tid til flere valgfag og sikre at alle elever har gode lærere.

Alle elever skal ha tilgang på en god skolehelsetjeneste. Helsesykepleiere er dessverre ikke tilgjengelig nok i dag. Vi ønsker flere helsesykepleiere, psykologer og annet fagpersonell i skolene slik at elever har et lavterskeltilbud tilgjengelig til enhver tid, fordi ingen bestemmer når man har en dårlig dag og trenger noen å snakke med.

I 2020 mistet vi 324 mennesker til overdose i Norge, og tapet av hvert av disse menneskelivene er en tragedie. Blant disse finner vi ikke bare tunge rusavhengige, men også ungdom som aldri turte å be om hjelp.For når konsekvensen av å ringe etter ambulanse er at du blir bøtelagt og sendt på glattcelle, så blir det vanskelig å be om hjelp. Vi vil alltid stå opp for de som trenger det mest.

Vi kommer aldri til å gi opp kampen for en mer human ruspolitikk – vi vil kjempe for å gi rusbrukere hjelp, og ikke straff.

Utslippene skal ned, og valgfriheten skal opp. Flere helsesykepleiere skal inn og fraværsgrensen skal ut. Overdosetallene skal ned, og hjelpen skal opp.

Vi vil gi deg frihet til å ta dine egne valg, fordi det er du som selv vet best hvordan du vil leve ditt eget liv. Stem Venstre i valget for en grønnere og friere fremtid.