Foto av tre venner som jobber sammen

Bruk stemmeretten: frihet, mangfold og toleranse er viktig for Unge Høyre.

29. august 2019

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i serien Bruk stemmeretten! Her skriver Unge Høyre.

Engasjer deg og bruk stemmeretten!

Det er mange unge som kjenner på følelsen av at det ikke er så farlig om vi bruker stemmeretten vår og at politikk er kjedelig. Mange tenker at samfunnet tross alt vil være det samme, at det ikke er så farlig hvilket parti som styrer og at det ikke påvirker vår egen hverdag så mye uansett. Men hvis vi ikke bryr oss og ikke gidder å bruke stemmeretten vår betyr det at det er løsningene til dem over 50 år som gjelder. Da får vi ikke påvirket hvordan samfunnet vårt skal være, vi får ikke sagt hva vi mener om klimakrisa eller hva slags helsevesen, skole og jobber vi trenger i fremtida. Vi vil rett og slett ikke ha noe å si i utformingen av framtida vår. Det er kjipt, for det er vi som må leve med de største konsekvensene av politikken som føres i dag.

Derfor synes vi i Unge Høyre det viktigste er at alle unge bruker stemmeretten og engasjerer seg, uavhengig av hvilket parti man velger.

Vi unge fortjener å bli hørt, og vi fortjener at de problemene vi kjenner på kroppen blir tatt seriøst. Ingen andre kan kjempe bedre for det enn oss selv.

Høyres ideologi og grunnsyn

De grunnleggende verdiene til Unge Høyre er frihet, mangfold og toleranse.

Vi mener at du skal kunne være sjefen i ditt eget liv. Mye av den politiske debatten i Norge handler om hva partiene mener at folk skal få kunne velge selv. Diskusjonene om retten til å velge skole selv, friskoler og om du skal kunne velge hvem som skal behandle deg hvis du blir syk er gode eksempler på det. Vi mener du selv vet hva som er best for deg, derfor mener vi at du bør kunne få større muligheter til å velge det tilbudet du liker best.

Det er også viktig for oss at vi husker på at alle mennesker er forskjellige. Alle er likeverdige, men ingen er helt like. Det er for eksempel ikke én skole som er verdens beste for alle elever. Alle er gode på forskjellige ting, man har forskjellige drømmer og ønsker, da må også politikerne lage løsninger som funker for ulike mennesker.

Til slutt mener vi at alle mennesker bør jobbe for å gi jorda videre til neste generasjon i en bedre tilstand enn vi fikk den fra våre forfedre. Vi må gjøre mer for å sørge for at folk får det bedre, vi må gjøre mer for å stoppe klimakrisa og vi må sikre en lysere framtid for flere. Det kaller vi for generasjonsregnskapet.

Våre viktigste saker rettet mot barn og unge voksne

Verdens beste skole

Det finnes ikke svake elever, men det finnes skoler som er for svake for elevene.

Mange steder har lærerne manglende kompetanse i det de underviser i, miljøet på skolen er kanskje for dårlig eller det er for mye stress og press. Noen elever sitter på første rad, rekker opp hånda og ber om flere oppgaver, mens andre elever ikke skjønner hva undervisningen handler om. Det må vi finne løsninger på. Derfor vil Unge Høyre ha mer videre- og etterutdanning av lærere, vi trenger tilpasset undervisning så alle kan lære i sitt eget tempo, og vi vil at alle skal ha retten til å velge sin egen skole.

Klimaendringene er vår tids største utfordring

Vi må løse klimakrisa. Det blir mer ekstremvær, plasten i havet forurenser og dreper dyr og isen smelter. Dette må vi finne løsninger på sammen.

Unge Høyre mener vi bør stoppe utslippene, men ikke utviklingen. Vi skal fortsatt kunne fly, dusje i varmt vann og finne opp ny teknologi, men det må være miljøvennlig. Vi må bruke fornybar energi i stedet for fossil, vi må satse på elfly, elbiler og elbusser i hele landet og vi må støtte forskning som kan gi oss nye, miljøvennlige løsninger. Dessuten må vi gå sammen med hele verden for å få forpliktende avtaler om å kutte i utslippene og for å redusere mengden av plast som ender opp i havet. Unge Høyre vil ha mer forpliktende internasjonalt klimasamarbeid med Europa, vi vil bygge ut fornybar energi som vindmøller, vi vil gi mer penger til å forske på nye miljøvennlige løsninger og vi vil ha bedre og billigere kollektivtrafikk.

En bedre framtid

Det er for mye stress og press i dagens samfunn. Mange er redde for å gå på en smell, at ikke livet blir så bra som de ønsker eller at de ikke får den jobben de håpet på.

Det er menneskelig å feile, men vi som samfunn har et ansvar for å hjelpe folk tilbake.

Unge Høyre vil ha helsesøstre og skolepsykologer på alle skoler, gratis legetimer til de under 18 år, fritt behandlingsvalg når du trenger hjelp og at det skal bli lettere å få seg sin første jobb.