Foto av fire venner som holder rundt hverandre og ser ut mot solnedgangen

Bruk stemmeretten: menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar er viktig for KrFU

28. august 2019

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i serien Bruk stemmeretten. Her skriver KrFU.

Engasjer deg og bruk stemmeretten!
Det er så utrolig viktig at du engasjerer deg! Unge er underrepresentert på de aller fleste arenaer i dag, og spesielt i politikken. Vi er veldig opptatte av at du skal bli hørt, men det skjer ikke av seg selv. Du er nødt til å gjøre en innsats for det. Politikk handler om alt som skjer rundt oss i samfunnet, og politikken vi fører påvirker oss til enhver tid. Det er derfor det er så viktig.

Du kan være med på å forme samfunnet rundt deg. Det er et stort privilegium. Finn ut hva du er opptatt av, og hvilket parti du er mest enig med og stem på dem. Det er viktig!

Du trenger ikke vite alt. Det som er viktig er at du vet hva som er viktig for deg og stemmer etter det, hvis ikke bestemmer noen andre for deg.

Hvem er KrFU?
KrFUs ideologi heter kristendemokratiet, og politikken bygger på tre grunnverdier: menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Menneskeverd handler om at vi mener alle mennesker er like mye verdt uavhengig av egenskaper, kjønn, religion, etnisitet, seksuell orientering eller andre faktorer.

Nestekjærlighet handler om at vi mener at vi har et ansvar for å hjelpe mennesker utover de som står oss nærmest. Vi mener at vi ikke kan bli oss selv nok, og derfor er vi for eksempel veldig opptatt av å ta imot og hjelpe flyktninger, og av bistandsarbeid.

Forvalteransvaret handler om å ta vare på jorda gjennom å jobbe mot klimaendringene og ta vare på naturen vår, men og om å ta vare på verdiene våre for å ha noe å gi videre til de som kommer etter oss. Derfor vil vi at vi skal bruke mindre oljepenger slik at det blir noe igjen til barna og barnebarna våre.

De viktigste undomssakene for KrFU
Vi tror at ungdom og unge voksne er minst like engasjert i det som skjer i verden som godt voksne mennesker. Ofte mye mer! Det har vi sett mye de siste årene, og det er vi i KrFU veldig glade for.

Verden trenger mennesker som har større drømmer enn billigere bensin!

Klimakrisen
Verden står overfor to store kriser. Den første er klimakrisen. Det siste året har vi sett tusenvis av skoleelever og unge ta til gatene for å protestere mot at det ikke blir gjort mer for klimaet. Det synes vi er helt fantastisk, og det heier vi veldig på!

Vi vil at det ikke skal letes etter mer olje og at vi skal investere mer i fornybar energi både i Norge og i verden.

Investerer vi på den måten i utviklingsland vil vi både gjøre noe veldig bra for klimaet gjennom å få med flere land på det grønne skiftet, men vi vil og kunne løfte fattige mennesker ut av fattigdom. Det er en fantastisk vinn-vinn situasjon!

Flyktningkrisen
Den andre krisen er flyktningkrisen. Det har aldri før vært flere flyktninger i verden enn det vi ser i dag. Nesten 71 millioner er på flukt, og år etter år setter vi ny rekord. Det er verdens kjipeste verdensrekord.

Vi vil at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger, altså mennesker som FN har klassifisert som de mest sårbare i verden, fordi vi mener at vi har et solidarisk ansvar til å hjelpe.

Etter Syria-krigen først brøt ut ble det mye snakk om vi skulle ta imot flyktninger eller hjelpe i nærområdet. For oss er ikke det en motsetning. Selvsagt skal vi hjelpe i nærområdene! Men nærområdene er helt fulle. Det er ikke plass til flere mennesker der. Derfor mener vi at vi må begynne å snakke om å hjelpe mennesker der de kan bli og at vi må ta vår del av ansvaret.

Psykisk helse
Her hjemme ser vi at flere og flere unge sliter psykisk. Det er foruroligende, og vi mener vi må gjøre mer for å hjelpe! Vi har blant annet fått gjennomslag for kommunepsykolog i alle kommuner og det er vi veldig stolte av, men vi mener vi må gjøre mer. Derfor vil vi ha flere helsesykepleiere på skolene slik at alle kan få hjelp når de trenger det. Vi vil også innføre skolepsykologer som et lavterskeltilbud fordi vi mener det er viktig at psykologen er der hvor den som trenger hjelp er. I tillegg vil vi at det ikke skal være ventetid for unge under 23 år som trenger psykologtjenester.

Er du enig med oss? Da håper vi du stemmer KrF. Godt valg!