Illustrasjonsbilde av tre unge personer, en gutt og to jenter, som sitter å smiler mens de studerer, tatt av Brooke Cagle fra Unsplash

Bruk stemmeretten: Frihet under ansvar for enkeltindividet, grenser for politikk og respekt for menneskets egenverdi er viktig for Unge Høyre

9. september 2021

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i serien Bruk stemmeretten! Her skriver Unge Høyre:

Hvorfor bør unge unge engasjere seg i politikk (og stemme i valg)?

Unge Høyre mener at unge bør engasjere seg i politikk og stemme ved valg, fordi vi unge har en viktig stemme i samfunnet. I Norge er vi så heldige å ha et velfungerende demokrati hvor alle har rett til å si sin mening, og hvor alle skal bli lyttet til.

Kort presentasjon av partiets ideologi og grunnsyn

Unge Høyre er et liberalkonservativt parti. Det betyr at vi legger liberale og konservative tanker til grunn for politikkutviklingen vår. Vi er liberale fordi vi ønsker frihet under ansvar for enkeltindividet, grenser for politikk og respekt for menneskets egenverdi. I vår samfunnsstruktur innebærer frihet også ansvar, det vil si at vi har rett til personlig frihet, men plikt til å opprettholde et samfunn som kan yte bistand for sine svakeste.

Unge Høyres ideologi er en kombinasjon av konservatismens respekt for de nedarvede tradisjoner og sedvaner og mest mulig frihet til enkeltmennesket. Vi lever i et fellesskap som er formet av tidligere generasjoner, og forvaltes for de fremtidige.

Vi er konservative fordi vi er motstandere av radikale endringer. For raske endringer gjør samfunnsutviklingen ustabil og skaper uro for den enkelte. Ved å endre samfunnet gradvis og helhetlig skapes det trygge rammer for samfunnslivet og demokratiet.

De viktigste sakene for partiet rettet mot ungdom og unge voksne

Unge Høyre særlig opptatt av skole, helse og klima. Dette er saker som angår hele samfunnet, men særlig oss unge.

Vi mener blant annet at alle elever fortjener verdens beste skole. I dag er det postadressen din som bestemmer hvilken skole du skal gå på, men Unge Høyre mener det mest rettferdig at du får bestemme skole selv. Gjennom fritt skolevalg kan man selv velge hvilken skole man vil gå på, istedenfor å bli plassert på nærskolen sin.

Vi mener at dagens skole er tilpasset en gjennomsnittselev som ikke finnes. Unge Høyre vet at alle elever er forskjellige, og derfor vil vi forbedre dagens tilpassede undervisning ved å innføre retten til fritt nivåvalg. På den måten kan man hjelpe de som sliter i enkelte fag, samtidig som man kan gi ekstra utfordringer til de som trenger det.

Vi vil innføre en semestermodell på videregående, slik at man kan ha avsluttende fag hvert halvår. På denne måten får man konsentrert seg mer om hvert fag.

Videre mener Unge Høyre at Norge er på sitt beste får alle den hjelpen de trenger, når de trenger den. Og at man skal få velge behandlingssted selv. Med fritt behandlingsvalg skal pasienten velge behandlingssted selv, enten det er privat eller offentlig. Staten tar regningen.

Vi mener at alle kjenner seg selv best, og at det er du - ikke politikerne - som vet hvor du kan bli frisk.

Frem til nå har norsk ruspolitikk vært preget av at man har trodd at straff er eneste løsningen for folk som sliter med rus. Vi må innse at dagens ruspolitikk er feilslått. Derfor vil vi innføre en rusreform som går ut på at rusavhengige skal få hjelp, ikke straff.

Det er også helt grunnleggende at ingen skal møte en lukket dør når de trenger hjelp. Derfor ønsker vi flere helsesykepleiere og skolepsykologer i kommunene.

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Utslippene i Norge går ned. Men det går ikke raskt nok. Å kutte utslipp er enkelt. Vi kan slutte å jobbe, slutte å kjøre bil eller slutte å fly. Men Norge blir ikke et veldig bra land av det.

I et Norge på sitt beste, så skal vi stoppe utslippene – uten å stoppe utviklingen.

Vi vet allerede hvordan vi skal gjøre det. For 20 år siden var bilen et problem. Så fikk man elbiler, som nå er en del av løsningen. På samme måte som biler gikk fra å gå på diesel og bensin til å gå på elektrisitet, må resten av samfunnet omstille seg. Mange partier snakker pent om omstilling. Da må de også stemme for forslagene som faktisk funker.