Illustrasjonsbilde av en mann som har armene ut mens han står å ser utover et fjell-landskap og en solnedgang. Bildet er tatt av Pablo Heimplatz fra Unsplash

Bruk stemmeretten: "fører dette til mer frihet for enkeltmennesket?", hvis svaret ditt er ja er FRP sannsynligvis for.

10. september 2021

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i serien Bruk stemmeretten! Her skriver Fremskrittspartiets Ungdom:

Hvorfor bør unge unge engasjere seg i politikk (og stemme i valg)?

Valget i 2021 er kanskje det valget noensinne der flest unge mennesker engasjerer seg, og der valgdeltakelsen er størst blant unge. Er det et bra eller dårlig tegn?

Jeg tror man kan argumentere for at det både er et tegn på at vi beveger oss fremover, men også at vi ikke beveger oss raskt nok. For hvis man ser på resultatene for skolevalget er det ikke de store partiene som står for «stødig kurs» som har høstet oppslutning i dette valget, snarere tvert imot er det partier som FRP, SV og Venstre som har gjort sine beste skolevalg på lenge.

Jeg tror dette er et tegn på at ungdom i dagens Norge er lei av at ingenting skjer. Alle snakker om å løse klimakrisa, men ingen løser den. Alle lover flere helsesykepleiere på skolen, men ingen helsesykepleiere kommer. Jeg tror rett og slett dagens ungdom ser rett igjennom lovnadene til de store partiene, og derfor velger å stemme på mer radikale partier i et håp om endring.

Det er dette som i mine øyne er grunnen til at ungdommen må engasjere seg. Jo eldre man blir jo mindre risiko er man ofte villig til å ta, og da er det så utrolig viktig at vi har unge og idealistiske politikere som tørr å starte debatten og diskutere de tingene som virkelig får oss fremover.

Det hadde aldri blitt foreslått en rusreform om ikke ungdomspartiene brukte et tiår på å pushe moderpartiene våre til å fremme forslaget. Det hadde aldri blitt bedre kår for elever og studenter om ikke elevene og studentene selv ikke hevet stemmen og deltok i demokratiet.

Demokratiet er så fint nettopp fordi alle kan påvirke, men det fungerer ikke om vi ungdommer er stille.

Kort presentasjon av partiets ideologi og grunnsyn

FRP bygger sin politikk på Liberalismen. Liberalisme kan oversettes til norsk som Frihet til Enkeltmennesket, og det prinsippet står sentralt i all FRP sin politikk.

Vi kjemper for en mindre stat og mer makt til «mannen i gata», dette er rett og slett fordi staten har vokst seg for stor over tid, og politikerne tar valg enkeltmennesket helst burde få ta selv.

Et godt eksempel på dette er den evige kampen mellom høyre og venstresiden når det kommer til hvor mye skatter som skal kreves inn og hvor mange «gratis» ting staten skal påta seg ansvar over. Imens venstresiden vil kreve flere skatter og bruke de skattene på flere velferdstilbud, så vil FRP heller senke skattene og la folk bestemme selv hva de skal bruke pengene sine på.

Det handler ikke om å fjerne tilbud for samfunnets svakeste, for de vil vi selvfølgelig også hjelpe. Problemet er bare at såkalte universelle velferdsgoder er veldig dyre for skattebetalerne, og de aller fleste trenger ikke den støtten fra staten. Det er ikke rart at vanlige familier irriterer seg over økte skatter for å finansiere tilbud de allerede betaler for selv, i praksis er jo dette å ta penger fra enkeltmenneskets lommebok og så bestemme hva pengene skal brukes til.

Denne ideologien gjennomsyrer all vår politikk. En god måte å vite hva FRP mener om en sak er å stille deg selv spørsmålet «fører dette til mer frihet for enkeltmennesket?», hvis svaret ditt er ja er FRP sannsynligvis for, og hvis svaret er nei er vi nok imot.

De viktigste sakene for partiet rettet mot ungdom og unge voksne

Det er spesielt tre ting vi kjemper for som er viktig for ungdom.

Det første er at vi er det eneste partiet på stortinget som snakker om å bruke mindre penger, ikke fordi det er mangel på ting å bruke penger på, men fordi de unge i dag også fortjener et oljefond og en stabil økonomi når de blir voksne.

Den andre store kampsaken vår er elevenes frihet i skolen. Flere valgfag, fritt skolevalg, mer penger til yrkesfagene og en kampanje om at mesterbrev er like bra som en mastergrad er alle tiltak som vil gi unge mennesker mer makt over sin egen hverdag og over sitt eget liv.

Til slutt vil jeg også nevne at vi vil øke frikortgrensen til 100.000 kroner, noe som vil la dagens unge tjene nesten dobbelt så mye penger før de skatter av pengene, dette fordi vi mener skatt skal betales av de som har muligheten til å bidra. Det ville vært genialt, rett og slett fordi ungdommer som har mer å rutte med har større muligheter til å spare til for eksempel bolig, eller bruke den økonomiske friheten til å ta mer klimavennlige valg.

Kort oppsummert vil vi gjøre ungdommens liv enklere.