Foto av to smilende venninner på hver sin huske

Bruk stemmeretten: enkeltmenneskets grunnleggende rett til liv, frihet og eiendom er viktig for FpU

2. september 2019

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i serien Bruk stemmeretten. Her skriver FpU .

Engasjer deg og bruk stemmeretten!

Unge bør engasjere seg i politikk fordi demokratiet former samfunnet vi lever i, og det finnes tre type politikere.

Det finnes for det første politikere som ønsker å regulere mest mulig av folks liv. Disse politikerne ønsker å øke alt av skatter- og avgifter samt å innføre flest mulig forbud.

Den andre type politikere er de som vil påføre folk skam for de valgene man tar. Det gjelder for eksempel flyskam, kjøttskam, dieselskam og andre type skam.

Den tredje type politikere er den som vil la folk bestemme over eget liv, og la folk ta frie valg. Det er derfor det er viktig å stemme. Nettopp slik at politikere i de første to kategoriene ikke får innflytelse, og slik at du som enkeltperson får mest mulig innflytelse i ditt eget liv.

Fremskrittspartiets Ungdom sin ideologi og grunnsyn

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er et liberalistisk ungdomsparti som tilhører den tredje kategorien som nevnt ovenfor. Vår ideologi bygger på enkeltmenneskets grunnleggende rett til liv, frihet og eiendom. Vi arbeider for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, og vi ønsker et samfunn som hele tiden gir enkeltmennesket mer frihet.

Alle skal få utvikle og forme sitt liv slik de selv ønsker, så lenge dette ikke går utover andres rett til tilsvarende frihet. Vi tror på tanken om at «min frihet slutter der din begynner». Den enkelte skal få leve livet sitt så fritt som mulig, men må også ta konsekvensene av sine valg.

FpU sine viktigste saker rettet mot ungdom og unge voksne

Valgfrihet i skolen

Vi ønsker mer valgfrihet i skolen fordi vi mener at elever skal kunne bestemme mer over egen skolehverdag. På studiespesialisering ønsker vi å gjøre tredjespråk og sidemål valgfritt, innføre medisin og ingeniørfag som valgfag samt ha eksamen før russetiden. For yrkesfag vil vi fjerne arbeidsgiveravgiften, øke lærlingtilskuddet samt fjerne unødvendig teori.

Lavere skatter og avgifter

Vi ønsker lavere skatter og avgifter fordi folk flest i størst mulig grad skal få bestemme over egen økonomi. Vi mener det er galt at staten skal ta over halvparten av pengene du tjener. Konkret ønsker vi å redusere inntektsskatten, fjerne eiendomsskatten, øke frikortgrensen, redusere alt av avgifter samt avvikle selskapsskatten.

Mangfold i velferdssektoren

Vi ønsker en varm og verdig eldreomsorg hvor brukeren er i sentrum. Det viktigste for oss er ikke hvem som yter velferdstjenester, men at tjenesten er best mulig. Derfor vil vi la eldre bestemme hvorvidt man skal bo hjemme, eller om man skal bo på et offentlig eller privat sykehjem.

Bedre samferdselspolitikk

Vi ønsker en samferdselspolitikk hvor alle bomstasjonene rives, fartsdumpene fjernes og fartsgrensen økes. Det er fordi vi ønsker at mennesker skal få reise fra A til B raskt, billig og miljøvennlig. Vi mener det er feil at en ny, miljøvennlig bil skal koste skjorta i Norge, mens den i Tyskland er halve prisen.

Strengere innvandringspolitikk

Vi ønsker en strengere innvandringspolitikk, så vi kan hjelpe enda flere i nærområdene ved krigsherjede områder. FpU er opptatt av å hjelpe flest mulig mennesker. Det gjør vi ikke gjennom at Norge tar imot et fåtall av flyktninger, men ved å hjelpe dem der de er. De som derimot kommer til Norge må integreres skikkelig, slik at de lærer norsk og kan jobbe.

FpU ønsker at du skal lykkes. Det gjelder uavhengig av om det er snakk om skole, formue eller ellers i livet. Det sentrale er at det skal være opp til deg hvordan livet ditt skal se ut, uten at politikerne gjør det vanskeligere.

Skatten skal ned, og humøret skal opp!