Fire venner på en takterasse som ser utover byen

Bruk stemmeretten: AUF tror på et samfunn med små forskjeller og store muligheter

2. september 2019

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i serien Bruk stemmeretten! Her skriver AUF.

Engasjer deg og bruk stemmeretten!

Demokratiet vårt er ikke noe selvfølge. Et aktivt og godt fungerende demokrati er avhengig av at du bruker stemmeretten. Stemmeretten har ikke kommet av seg selv, det er noe generasjoner før oss som har kjempet fram, slik at hver enkelt person kan være med å bestemme hvordan landet og kommunen skal styres.

Du kommer ikke til å finne et parti som du er 100% enig med, men det viktigste er at du stemmer på det partiet du er mest enig med. Eller kanskje de du er minst uenig med?

Vi i Arbeiderpartiet tror på et samfunn med små forskjeller og store muligheter. Vi vet at det beste samfunnet skaper vi sammen. Vi tror på ei framtid der alle er med. Derfor handler dette valget om vår felles framtid.

Det betyr noe hvem som styrer kommunen vi bor i.

Skole og utdanning

Hvert år er det 9000 yrkesfagelever som ikke får læreplass. 15 000 elever dropper ut av videregående og 75 000 unge er verken i jobb eller utdanning.

Sånn kan vi ikke ha det. Vi vil jobbe for at elever som går yrkesfag skal ha en læreplassgaranti. Vi vil sørge for at det er helsesøster på skolen hver eneste dag, og at alle elever skal få et gratis skolemåltid på skolen hver dag.

Klimaendring og veien til fornybarsamfunnet

I år har titusen talls elever streiket for klimaet. Vi er på lag med disse elevene. For klimakrisa er en av våre tids største utfordringer. For å nå nullutslippsmålet må vi styrke innsatsen i klimapolitikken. Å bekjempe klimaendringene handler om solidaritet, derfor skal vi gjøre dette både her hjemme, men også internasjonalt. Vi kan ikke fortsette å bruke opp jordas ressurser mens andre sitter igjen uten å få dekket sine grunnleggende behov. Hadde alle i verden hatt like stort forbruk som oss i Norge, da hadde vi trengt tre jordkloder. Derfor må vi omfordele, slik at alle kan leve gode liv, ikke bare noen få.

Vi skal se løsninger, der andre ser problemer. Det handler om å bruke mindre olje, gass og kull, men også å erstatte det med fornybar energi som sol, vind, vann og bølgekraft. Vi må få folk i bil over på tog, buss og bane. Vi skal sørge for å skape flere, nye og grønne arbeidsplasser, for det handler om vår felles framtid.

Likeverd for alle - nasjonalt og internasjonalt

Vi i Arbeiderpartiet vil jobbe for en verden der alle kan leve gode og frie liv, uavhengig av kjønn, bakgrunn, religion, funksjonsevne og seksualitet. En slik verden skapes aktivt gjennom politikk der mennesker gis muligheter til å være en del av samfunnet - enten det er i arbeidslivet, på skolen eller gjennom å leve det livet de ønsker.

Vår politikk handler om at alle mennesker er like mye verdt. Vi skal jobbe for lik lønn for likt arbeid. Vi skal jobbe mot rasisme og trakassering, og sørge for at mennesker føler seg verdifull uansett hvem de er.

Vår generasjon må gi mennesker mulighet til å være hvem de vil, elske hvem de vil og leve som de vil. Derfor ønsker vi et krafttak mot negativ sosial kontroll, hatprat, hatkriminalitet, diskriminering og rasisme som begrenser folks frihet.

Arbeiderpartiets kamp for solidaritet og rettferdighet kjenner ingen landegrenser. Vår viktigste oppgave er å jobbe for en verden der alle mennesker kan leve sine liv fri fra undertrykkelse, fattigdom og rasisme.

I dag lever milliarder av mennesker i fattigdom, samtidig som en liten andel av verdens befolkning de siste tiårene stadig blir rikere. Det er urettferdig og usolidarisk. Vi skal kjempe for å løfte levestandarden til verdens fattigste, uten at det går på bekostning av klimaet og miljøet.

Hvis du er enig med oss i våre viktigste saker, da håper jeg at du velger å stemme Arbeiderpartiet den 9. september!