Person holding dollar bills in front of their face

Boligsparing for ungdom - hva er det?

28. januar 2020

Godt nytt spareår!

I det vi går inn i et nytt år er det mange av oss som har nyttårsforsetter for det nye året. Dette kan være så mangt og et typisk nyttårsforsett for mange er å få bedre kontroll over privatøkonomien, f.eks. gjennom å bli bedre til å spare. Det finnes ulike måter man kan spare penger på ⎻ en av de mest relevante sparemåtene for unge mennesker er Boligsparing for Unge, populært forkortet BSU.

Hva er egentlig BSU?

BSU er en spareordning som ble opprettet for å gi unge mennesker muligheten til å spare penger til egen bolig. Med stadig stigende boligpriser de siste årene gir ordningen en gylden mulighet til strukturert og forutsigbar sparing til egen bolig. For mange som har spart i BSU over flere år blir det dermed lettere å komme seg inn på boligmarkedet når tiden er moden. Pengene som settes inn på en BSU-konto kan kan brukes til boligformål, f.eks. som  egenkapital ved kjøp av bolig for å redusere lånebeløpet eller for å nedbetale månedlige avdrag på boliglånet etter at man har kjøpt bolig.

Det finnes bestemte rammer for sparing i BSU. Totalt kan man spare 300.000 kroner, og man man maksimalt spare 25.000 kroner pr. år. Man må imidlertid ikke spare hele denne summen, man kan velge f.eks. velge å spare 15.000 kroner hvert år dersom det er bedre tilpasset den enkeltes privatøkonomi. Det finnes ingen nedre aldersgrense for når man kan åpne en BSU-konto, men det finnes en øvre aldersgrense; man kan spare til og med det året man fyller 33 år. Det er kun lov å åpne én BSU-konto, denne kan flyttes fra en bank til en annen dersom man velger å bytte bank. De fleste banker tilbyr også en sparetjeneste som heter BSU+ eller BSU 2, slike kontoer har imidlertid ikke de samme fordelene som en ordinær BSU-konto.

Ulemper og fordeler med BSU-sparing

Det er få ulemper med å spare i BSU. En ting man imidlertid må være klar over, er at pengene man setter inn på BSU-konto ved årsskiftet blir sperret til nettopp boligsparing. Dette betyr at man ikke kan ta ut pengene, med mindre det er til boligformål. Skal man spare i BSU er det derfor viktig å være sikker på at man har økonomisk handlerom til å låse pengene til fremtidig boligformål. Husk også at penger som er satt inn på kontoen inneværende år kan tas ut igjen før årsskiftet, da de ikke blir låst på kontoen før etter nyåret.

Fordelene med å spare i BSU kan sies å være mange. Innskuddsrenten, det vil si penger du tjener på å ha penger på kontoen, er som oftest mye høyere enn det du får på en vanlig sparekonto. Høy innskuddsrente gjennom flere år med sparing betyr at det totale beløpet kan bli betydelig høyere enn 300.000 kroner. Videre gir BSU-sparing et såkalt skattefradrag. Dette betyr at man kan trekke en sum av på skatten, som igjen fører til at man betaler mindre skatt. Skattefradraget på BSU-sparing er på 20 % av oppspart beløp hvert år. Sparer man f.eks. 10.000 kroner, betyr det at man kan skrive av 2.000 kroner på skatten for det aktuelle året. Merk at man må ha skattepliktig inntekt før man kan benytte seg av skattefradraget. I 2019 kunne studenter og skoleungdom tjene inntil 55.000 kroner pr. år uten å betale skatt, gjennom et såkalt frikort (form for skattekort). Tjener man over 55.000 kroner blir inntekten skattepliktig. Disse beløpene justeres fra år til år, og man kan finne mer informasjon om dette på Skatteetaten sine nettsider. En annen fordel er at man over tid bygger seg opp egenkapital (bankene krever idag 15 % egenkapital i forbindelse med kjøpe av bolig), som gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Jo høyere egenkapital man har, jo lettere vil det dermed være å få boliglån av banken. Stabil og langsiktig sparing i BSU viser også at man evner å ha struktur og oversikt over privatøkonomien, som alltid klinger godt i bankens ører.

Hvordan begynne BSU-sparing?

Alle banker tilbyr i dag sparing i BSU. Ta kontakt med banken din for å høre om de kan hjelpe deg med å åpne en konto. Gå igjennom privatøkonomien og sett et sparemål for hvor mye som er mulig å spare i løpet av et år. Et godt tips for strukturert og forutsigbar sparing er å sette opp et fast trekk fra en annen konto over til BSU-kontoen hver måned, slik at BSUen gradvis fylles opp. Pass på å spare med et langt tidsperspektiv - for mange som starter å spare i BSU er det fortsatt mange år til man skal kjøpe bolig for første gang.