Illustrasjonsbilde av barn som holder handen foran ansiktet tatt av Atlas Green fra Unsplash

Barnearbeid øker for første gang på 20 år

12. juni 2021

Akkurat nå er 160 millioner barn utsatt for barnearbeid. Dette betyr at hvert tiende barn i verden er utsatt for barnearbeid ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Dette er et alvorlig brudd med barns rettigheter. Alle barn har rett til en trygg barndom.

Barnearbeid øker for første gang på to tiår

Antall barn utsatt for barnearbeid har økt til 160 millioner på verdensbasis. Dette er en økning på 8.4 million barn de siste fire årene. Samtidig er flere millioner barn er i risikosonen på grunn av ringvirkninger av COVID-19, ifølge en ny rapport om barnearbeid fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og FNs barnefond (UNICEF).

For første gang på 20 år har fremgangen for å få slutt på barnearbeid stoppet opp, ifølge Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward rapporten. “Dette reviserer den tidligere nedgående trenden hvor barnearbeid falt med 94 millioner mellom 2000 og 2016”, skriver ILO.

Disse nye estimatene er en oppvekker. Vi kan ikke stå å se på at en ny generasjon barn står i fare”, sier ILO direktør Guy Ryder.

“Inkluderende sosial beskyttelse gjør det mulig for familier å holde barna på skolen også når det er økonomiske vanskeligheter. Økt investering i landlig utvikling og anstendig arbeid innenfor jordbruket er avgjørende. Vi står overfor et avgjørende øyeblikk hvor mye er avhengig av hvordan vi responderer. Dette er en tid for fornyet forpliktelse og energi for å bryte syklusen av fattigdom og barnearbeid”, fortsetter Ryder.

Økt innsats fra stater og organisasjoner trengs for å revisere trenden

Stater, regionale og internasjonale organisasjoner blir oppfordret til å fordoble innsatsen sin i å bekjempe barnearbeid av the global partnership Alliance 8.7 som en del av the International Year for the Elimination of Child Labour, skriver UN News. De blir oppfordret til å lage konkrete handlingsløfter.

For å snu denne økende trenden ber ILO og UNICEF om tilstrekkelig sosial beskyttelse, som inkluderer universal barnetrygd, økt økonomiske bidrag til kvalitetsutdanning og få alle barn tilbake på skolen, inkludert de barna som ble tatt ut av skolen før COVID-19, skriver UN News. De ber også om at det investeres i barnevernsystemer, offentlige tjenester på landsbygder, samt levebrød.

ACT NOW: End child labour

2021 er the International Year for the Elimination of Child Labour, her er noen tips for hvordan du kan bidra:

  • Lær mer om barnearbeid, og så deler du det du har lært med en venn eller tre. Du kan starte på www.endchildlabour2021.org
  • Støtt organisasjoner som jobber for å få slutt på barnearbeid. Kanskje kan du lage en fundraiser for en organisasjon?
  • Lær mer om fairtrade
  • Bruk sosiale media:
    Den 30.juli, World Day against Trafficking in Persons, del følgende budskap i dine SoME kanaler: “Too many children are trafficked into child labour. We should all take action to end this. See how here: endchildlabour2021.org #EndChildLabour2021”
  • Skriv brev til beslutningstakere hvor du for eksempel ber Norge om å ta en aktiv rolle i å få slutt på barnearbeid.
  • Få flere tips til hva du kan gjøre her.