Illustrasjonsbilde tatt av Fabian Blank fra Unsplash

Bærekraftige investeringer: Er grønt det nye gull?

9. desember 2020

Har du pengene stående på sparekonto i banken, bidrar du ikke bare til at verdensutviklingen svekkes, du taper også penger.

Negativ realrente

Det høres kanskje ikke intuitivt ut for alle, at du taper penger ved å ha pengene dine trygt plassert på konto hos banken din, når det er positiv rente på innskuddene dine. Det har seg derimot slik at skatt og inflasjon (prisstigning), målt av konsumprisindeksen, fører til en negativ realrente. For å bruke reelle tall; DNB, Norges største bank, har i dag en innskuddsrente på 0,15 prosent, mens vi har en konsumprisindeks på 1,7 prosent med mål om 2 prosent over tid. Vi taper allerede 1,55 prosent ved å ha penger på sparekonto, kun ved å ta høyde for inflasjon.

Sparing i fond - få mer ut av pengene dine

Ved å spare i fond eller aksjer, kan du oppnå positiv realrente og avkastning på sparepengene. Samtidig dytter du verden i en positiv retning, ved å investere i fond som er med på å gjøre verden bedre. Det er hva jeg ville kalt en vinn-vinn-situasjon. Men hvor starter man?

Fondssparing generelt er ukjent for mange, og da kanskje spesielt når man blander inn ord som bærekraftig finans. For det utrente (og det trente) øyet kan det være vanskelig å orientere seg blant de tusenvis av fondene som tilbys på markedet for å finne fond som faktisk bidrar til en positiv samfunnsutvikling og et grønnere fotavtrykk. Ulike fondstilbydere bruker ulike miljømerkinger av fond og aksjer, noe som krever mer kunnskap av forbrukeren.

Grønt er det nye gull

Bærekraftsbegrepet dekker bredt, fra klima og miljø til helse og likestilling, og en enkel definisjon av bærekraft er aktiviteter som ikke har negative konsekvenser for fremtidige ressurser. At interessen for bærekraft og grønne investeringer øker vises tydelig i statistikken, med en 30 prosent økning i investeringer i grønne lån og bærekraftsobligasjoner fra 2018 til 2019.

Bærekraft har blitt et populært begrep for banker og selskaper å smykke seg med, og det blir fort nettopp dette, pynt for å dekke over selskapenes dårlige samvittighet. Mange fond smykker seg også med grønne ord og begreper for å lokke til seg miljøbevisste og endringsvillige kunder. Som nevnt krever dette mer bevisste forbrukere, som er villige til å dykke dypere i materien og se hvilke selskaper og investeringer som faktisk lurer seg bak de grønne overskriftene.

Det kan altså lønne seg å ta en rask titt på rapporten til fondet før du investerer.

For å gjøre det enklere å investere bærekraftig og tiltrekke seg investeringer til det grønne skiftet har EU begynt prosessen med å lage et klassifiseringssystem for å fastsette kriterier for å avgjøre hvorvidt en økonomisk aktivitet skal anses å være bærekraftig. Ved utgangen av 2020 vil denne listen gjøres juridisk bindende og europeiske fond må da rapportere på hvor stor del av fondet som er investert i disse klimavennlige aktivitetene.

Hvorfor er det viktig å investere grønt?

I 2015 gikk verden sammen og undertegnet Parisavtalen for å bekjempe klimaendringene globalt, i håp om å nå 1,5 gradersmålet innen 2030. Ifølge Emissions Gap Report, en årlig rapport som utgis av FNs miljøprogram UNEP, må utslippene kuttes med 7,6 prosent årlig for å nå målet. Klarer vi ikke dette kan det føre til alvorlige konsekvenser for mennesker og økosystemer, og vi har fortsatt en lang vei å gå.

Finansnæringen og næringslivet spiller en nøkkelrolle i utviklingen av en ansvarlig og bærekraftig verden, men forbrukernes makt og påvirkning må heller ikke undervurderes hvis vi skal maksimere utbyttet av den grønne veksten.

Ved å ta bevisste valg om hvor vi plasserer pengene våre sender vi signaler til markedet, bankene og selskapene, og på den måten kan vi ha en positiv innflytelse på samfunnsutviklingen.

Som jeg skrev tidligere i år, betyr dine enkelthandlinger mer enn du tror for miljøet. Det samme gjelder for pengene dine. Når kundene stiller krav har ikke bransjen noe annet valg enn å lage produkter som tilfredsstiller disse kravene.

Ved å luke ut miljøverstingene, som fossil energi (olje, gass og kull) og tekstilindustrien, og flytte pengene til selskaper som satser på en positiv samfunns- og miljøutvikling sender vi en enormt viktig beskjed. De fleste bransjer er avhengige av investeringer for å overleve og utvikles, og merker en nedgang når miljørisko faktoreres inn av selskaper og forbrukerne.

Hvor du plasserer sparepengene dine har altså en stor betydning, både i form av budskapet og beskjeden det sender, og effekten pengene dine har på samfunnsutviklingen.