Illustrasjonsbilde tatt av Lilibeth Bustos Linares fra Unsplash

Alle har et behov for å bli sett og å føle på tilhørighet: spør mer om hvordan andre har det

9. oktober 2020

10. Oktober er en viktig merkedag, da det er “Verdensdagen for psykisk helse”. Tema for året er “spør mer”. Kampanjen ønsker i år å sette fokus på hvordan det å vise interesse og være nysgjerrige overfor andre mennesker kan ha positiv effekt på vår psykiske helse.

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å bidra til at flere ivaretar sin psykiske helse. I Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) ønsker vi å formidle at alle har en psykisk helse, i likhet med vår fysiske helse.

Det å ha det vanskelig i perioder av livet er helt normalt, og det er viktig å vite hva vi kan gjøre i hverdagen for å ivareta vår egen og andres psykiske helse.

Bånd til andre er viktig for mennesker

God psykisk helse starter ofte med gode relasjoner. Forskning viser at det å knytte bånd til andre er viktig for oss. Mennesker er hypersosiale dyr, og vi har et behov for å føle oss som en del av et fellesskap. Gode relasjoner til andre er noe som bygges over tid. Det handler om å vise åpenhet, respekt og nysgjerrighet, og interesse overfor hverandre.

Det er derimot ikke alltid like lett å knytte bånd til andre. For noen kan dette kanskje være utfordrende i perioder. Dette kan kanskje kjennes ekstra vanskelig nå som hverdagen er annerledes enn den pleier. Vi i POFU har skrevet litt om akkurat dette temaet tidligere, som du kan lese om i artikkelen “hvordan knytte bånd under en pandemi”.

Spør mer - vis at du bryr deg

Gode relasjoner kan være godt å ha når vi møter på ulike utfordringer gjennom livet. I noen tilfeller vil vi møte på utfordringer vi ikke helt er i stand til å takle på egenhånd. Da kan det være lett å føle seg litt alene. Det er også vanlig at man har lettere for å trekke seg tilbake - selv om det kanskje er nå man har ekstra behov for å ha noen rundt seg som viser at de bryr seg. Årets kampanje om å spørre mer ønsker å sette fokus på nettopp dette. Når vi viser genuin interesse og er nysgjerrig overfor hvordan andre har det, bidrar man til at de føler seg sett og ivaretatt.

“Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse”.

Noen ganger har en kanskje ikke så mye på hjertet, mens andre ganger kan vi ha et større behov for at noen lytter til det vi går og tenker eller føler på. Det kan være å drøfte et dilemma eller en vanskelig situasjon en står i, eller dele små gleder i hverdagen.

Kan være vanskelig å være den som spør

Det bør også rettes fokus mot at det kan være vanskelig å være den som spør. Det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre. Noen ganger vil en kanskje kunne oppleve at en selv blir trist eller syns det er ubehagelig, og det kan bli slitsomt og tungt å gå med alene. Det å sette grenser når man har en venn eller noen i familien som som har det vanskelig er også en måte å ivareta egen psykisk helse.

Prøv å tenke over og spør deg selv hvordan du blir påvirket av de rundt deg.

Det er derimot ikke alltid like lett å vite hvor en slik grense går. En måte du da kan hjelpe på er ved å anbefale de rundt deg å søke hjelp hos noen med faglig kompetanse. Det er altså viktig å vise at vi bryr oss om andre, men det er like viktig å sette en grense for seg selv når det blir for mye.

Spør de rundt deg hvordan de har det

Alle har en psykisk helse og behov for å ha gode relasjoner rundt seg. Det hjelper oss å takle livets utfordringer og dele gledene vi opplever i livet. Det å spørre mer om hvordan andre har det kan ha en positiv innvirkning på både deg selv og andre, og ha større effekt enn du kanskje selv tror. Så med fokus på årets tema ønsker vi å oppfordre til å spørre de rundt deg hvordan det går, hva de holder på med eller om de har noe på hjertet. Det trenger ikke alltid være en dyp og lang samtale. Noen ganger er det nok å småsnakke litt med sidemann i skolen, eller en som står i kø sammen med deg i kassa på matbutikken.

Vi har alle et behov for å bli sett og å føle på tilhørighet, noe vi alle kan bidra til. Første steg kan være å spørre mer om hvordan andre har det.