Jente som ligger på senga, med hendene foran ansiktet

Abortforbud - Polske kvinner sitt liv er i fare

2. november 2020

22. oktober innførte Polen en lov som i praksis gjør det ulovlig å ta abort. Abort blir forbudt, selv når fosteret har store alvorlige skader. Det betyr at moren kan bli tvunget til å føde et barn, som vil dø ved fødsel eller kort tid etter.

Europas strengeste abortlov

Etter lovendringen Polen kan abort kun gjennomføres dersom mors liv er i fare, eller om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest. Men det betyr ikke at abort blir avkriminalisert på grunn av disse grunnene. Polen er et sterkt religiøst og konservativt land, og helsepersonell kan til og med nekte å utføre aborten dersom det strider mot deres egen tro.

Polen, hadde allerede før lovendringen en av Europas strengeste abortlover, og har ved flere anledninger prøvd å innskrenke kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp.

Landet scorer dårlig når det kommer til å verne om kvinner og jenter sine rettigheter. I sommer varslet Polen at de vil trekke seg ut fra Istanbul-konvensjonen. En konvensjon som skal bekjempe og forebygge vold mot kvinner.

Store demonstrasjoner i Polen

Flyt Frem har snakket med en av de norske medisinstudentene som bor i Polen. Hun forteller om store demonstrasjoner og mye frustrasjon blant innbyggerne.

“Min oppfattelse er at det er ekstremt mye frustrasjon over endringen i abortloven. Abortloven i Polen var jo allerede en av de strengeste i verden, og paragrafen som er fjernet nå gjør jo at man i praksis blir tvunget til å bære frem barn med alvorlige fosterfeil. Per nå er det kun lov med abort ved graviditet som resultat av voldtekt og incest, og enkelte politikere har uttalt at det kun er et spørsmål om tid før det også blir ulovlig. Det har også vært mange demonstrasjoner de siste dagene. Alt dette skjer samtidig som det settes nye smitterekorder daglig."

"Polen er landet som ga meg mulighet til å ta utdannelsen jeg ønsket, som jeg er utrolig takknemlig for. Samtidig så skjems jeg over å bo i et land som aktivt fjerner rettighetene til kvinner og LGBTQ+ personer. Så det er mye følelser."

I flere polske byer har det også vært flere store demonstrasjoner på grunn av forbudet. Demonstranter har i flere dager sperret gater og vist avsky over lovendringen. Norske studenter har også vist sin støtte.

“Vi er flere som har hatt veldig lyst til å delta i demonstrasjonene, men vi har holdt oss unna på grunn av faren for smitte. I stedet har vi hengt opp skilt i vinduene våre for å vise støtte”, forteller den norske studenten til Flyt Frem.

Pandemien går utover kvinners rettigheter

På grunn av koronatiltakene og sosial distansering, er det kanskje ikke tilfeldig at den polske regjeringen så sin sjanse til å innskrenke retten til abort.

Medisinstudenten forteller videre at ønsket om å endre loven i Polen ikke er ny, men at regjeringen nok har utnyttet koronasituasjonen.

«Ønsket om å stramme inn abortloven er ikke ny, og de har nok utnyttet situasjonen vi er i. Polen var tidlig ute med strenge restriksjoner i mars, og slapp dermed relativt billig unna med tanke på smitte. Det fikk derimot økonomiske konsekvenser, og mange polakker er derfor negative til restriksjonene som nå innføres, selv om smitten har eksplodert»

2020 - dårlig år for likestillingskampen

Men det er ikke bare i Polen pandemien har gått negativt utover rettighetene til kvinner. I USA, både i Texas og Ohio, har vi sett lignende tendenser på innskrenkninger av abort. Flere klinikker som utfører aborter har fått beskjed om å slutte å tilby dette til pasientene sine, på grunn av mangelen på sengeplasser til koronapasienter.

Manglende tilgang til helsehjelp fører til at kvinner tar utrygge aborter, som i verste fall kan føre til død. Utrygg abort er en av de fem største årsakene til kvinnedødelighet i verden i dag. Hvert år dør 22 000 kvinner av utrygge aborter, og hele 7 millioner kvinner får komplikasjoner på grunn av dette.

2020 har ikke akkurat vært likestillingens år, og i flere land har vi dessverre sett at utviklingen har gått bakover. Det er et skritt i helt feil retning.

Å innskrenke retten til lovlig og trygg abort vil ikke føre til færre aborter, men det vil kun presse jenter og kvinner til å ta ulovlige og livsfarlige aborter.