Illustrasjonsbilde av en mann med et regnbueflagg tegnet i ansiktet tatt av Betzy Arosemena fra Unsplash

Å være innvandrer i Norge er ikke lett, å være skeiv innvandrer er enda vanskeligere

30. juni 2021

Å være ny innvandrer i Norge er ikke lett. Og som skeiv innvandrer er det enda vanskeligere.

Når vi skal snakke om skeive med innvandrerbakgrunn i Norge, må vi sette søkelyset på dagsaktuelle temaer.

Å være skeiv innvandrer i Norge, er som å være en 16 åring ungdom, tenker jeg. Min mening er at ungdommene vanligvis trenger oppmerksomhet og omsorg for å finne sin vei i livet. Og det gjelder også innvandrere. De fleste vil nok mene at innvandrer som er over 18 år er voksne og at de vil klare alt selv. Men det er ikke så lett som innvandrer, og når det gjelder skeive innvandrere, er det enda vanskeligere.

Starten på et nytt liv i Norge kan være vanskelig

Som ny innvandrer i Norge, må man lære språket, finne en jobb og stifte familie. Så Etter noen måneder med å begynne å lære språket og leve i det nye samfunnet, vil mange bli utsatt for depresjon. Dette er mer tydelig hos homofile, som lider av tidligere psykologiske og sosiale problemer.

Når skeive innvandrere går på språkskole, skal de møte mennesker med samme bakgrunn som utøver sosial kontroll over hverandre. Dette gjør at skeive ikke kan være seg selv. De blir utsatt for mobbing som også kan påvirke familien deres. Noe som igjen fører til depresjon og ensomhet. Det kan også føre til at noen isolerer seg fra samfunnet.  Dessuten skaper det frustrasjon og forvirring. Voksne innvandrere opplever det samme som det noen ungdommer opplever når de blir utsatt for mobbing. Og jeg mener at både de som mobber og som de som blir utsatt for mobbing trenger hjelp.

Vanskelig å skape seg nettverk som ny i Norge

På den andre siden er nordmenn generelt ikke er så flinke til å være sosial med fremmede mennesker, så det er ikke lett å bli kjent med dem. For å bli kjent med dem, må man møte dem i et arbeidsmiljø hver dag eller gjennom ulike aktiviteter. Og når det gjelder homofile, er det enda vanskeligere. Dette er en av grunnene til at skeive innvandrere ikke klarer å ha et trygt miljø rundt seg. Enten det gjelder å få venner eller finne en partner.

Ensomhet

Resultatet blir at noen skeive med innvandrerbakgrunn blir ensomme, uten noen form av romantiske eller seksuelle relasjoner. I tillegg er det i stor grad vanskelig å skaffe seg selv et trygt og godt fellesskap. Vi må huske også at de er ekstra sårbare, ifølge en fersk undersøkelse. Mange har blitt utsatt for mobbing, diskriminering, vold, volktok og over halvparten sier at de har hatt selvmordstanker.

Åpne hjertene deres for skeive med innvandrerbakgrunn

Nå vil jeg si at vi er mennesker som kjemper for de samme rettighetene, noen av oss er veldig slitne. Derfor vil jeg be dere om å åpne hjertene deres for de skeive med innvandrerbakgrunn og inkludere dem i deres liv.

Mennesker som har vært på flukt trenger trygge omgivelser og gode venner.