Kvinne står med utstrakte armer å ser på solnedgangen

Å oppnå, mestre, og glede seg over det

10. januar 2020

Har du noen gang kjent på følelsen av å virkelig få til noe? Du har en oppgave foran deg, du legger inn arbeidet som skal til for å løse oppgaven, og etter litt tid har du gjennomført. Har du noen gang virkelig satt deg inn i hvordan den påfølgende følelsen kjennes? Denne følelsen, også kjent som mestringsfølelse, kjennetegnes gjerne som en god følelse som kommer av å mestre eller generelt sett få til noe. Begrepet mestringsfølelse brukes gjerne i forhold til håndtering av oppgaver og utfordringer man støter på i løpet av livet, og følelsen kommer gjerne som et resultat av hvordan vi håndterer disse situasjonene.

Som å kjøre slalom i tåke

Å legge arbeid inn i en oppgave over tid kan etter hvert føles demotiverende, i mange tilfeller. Dersom man ikke har en klar retning for hvordan man ønsker at en oppgave skal løses, kan det virkelig føles som om man famler rundt i blinde etter en løsning. Det blir som en slalombakke lagt i tåke der du ikke ser neste hopp eller trestamme. Og dersom du skulle støte på et hopp… hvor lander du? En katt lander alltid på bena, sies det. Hvor godt kan det også stemme for et problemløsende individ i tykk tåke? Svaret på det er nok individuelt. Men deter noen ting som kan hjelpe på å løse oppgaver, som igjen kan føre til mestringsfølelse.

Konkrete delmål

Først av alt, kan det hjelpe å sette konkrete delmål. Ved å sette konkrete delmål settes det også en spesifikk forventning til hva man ønsker å oppnå. Det blir da også lettere å finne ut hvilke tiltak som trengst for å nå delmålene, fordi man vet hvor man er på vei. Eller, for å bruke slalomeksempelet igjen: det blir lettere å se gjennom tåken, og det blir enklere å se hvordan man kommer seg trygt til mål. Det betyr ikke at du ikke plutselig støter på uforutsette hinder, men det betyr at det er lettere å se hvor man vil, og handle deretter.

Konkrete delmål påvirker arbeidsinnsatsen og ferdighetsnivået til en person, nettopp fordi man har lettere for å finne effektive veier mot måloppnåelse. Dersom man da også forteller våre medmennesker om delmålene, er det mye lettere å skulle etterfølge dem. Det er blant annet fordi man har lettere for å holde seg tilregnelig i forhold til ting man har fortalt andre, og fordi det er lettere å etterfølge ting man selv har uttrykt en spesifikk holdning til.

Viktigheten av mestring

Der igjen: hvorfor kan mestringsfølelse være viktig? Hvordan kan det hjelpe oss? Mestringsfølelse fører til glede, som fører til motivasjon, som leder til handlingskraft og gjennomføring, som igjen fører til mestringsfølelse, og slik kan det fortsette. Følelsen av mestring trenger ikke engang å komme på slutten av et gjennomført mål, men kan komme ved et hvert fullført hinder, om man så dem komme eller ikke.

Så da er tipsene: sett mål, bygg videre i den retningen du ønsker utviklingen skal gå, men husk samtidig å se tilbake til det du allerede har oppnådd, og vær stolt av det du allerede kan. Det er både den tidligere og fremtidige innsatsen som gjør det mulig å komme dit man ønsker.

Mestringsfølelsen fører som sagt også til en gledesfølelse som for mange vil være etterlengtet etter å ha brukt tid på en eller flere oppgaver. Det er da viktig å huske å belønne seg selv for arbeidet man har gjort og det man har oppnådd, før man begir seg ut på en ny runde med tåkefylte slalombakker.