Illustrasjonsbilde av ung person med svart hår som sitter på ned og har hendene i ansiktet. Bilde tatt av Fransisco Gonzal fra Unsplash

Å bruke ord som depresjon og angst har blitt en trend, og det må stoppe

2. mai 2020

Barn og unge har begynt å uttrykke hvordan de har det med andre ord enn tidligere. Isteden for å si at en er trist, sier en heller at en er deprimert. Eller istedenfor å si en er redd, sier en heller at en har angst.

I dag er det vanlige at barn og unge bruker disse ordene for å gjøre et større poeng og for å bli tatt mer alvorlig. Men dette går på bekostning av helsen til personer som faktisk har disse diagnosene.


Ved å bruke disse ordene overskygger vi at det er en stor forskjell mellom depresjon og det å være trist og det å ha angst og det å være redd.

Ordene blir kastet ut i tilfeldige samtaler og blir brukt til de minste ting. Dette er ord som vi som faktisk har disse diagnosene, ikke bruker på denne måten. Forskjellen er at vi som faktisk har disse diagnosene ikke står frem og snakker om det på denne måten.

Barn og unge som bruker disse ordene for å forklare hvordan de opplever å føle seg, gjør det ofte over korte perioder eller i øyeblikket. For oss som har de diagnosene, vet vi godt at dette ikke er begreper som forklarer hvordan vi har det i korte perioder eller i øyeblikket. Heller hvordan vi har det over lengre tid.

Overforbruk og overdrivelse har gjort det til et hinder for oss som faktisk har diagnosene å bruke disse ordene. Å bruke disse ordene på denne måten gjør det vanskeligere for oss som faktisk har disse diagnosene å uttrykke oss. For hvis vi ønsker å bruke de ordene, som egentlig er lagt til rette for oss, så har de ikke lenger den betydningen de skal ha.

Jeg har ikke valgt å ha en depresjon eller angst diagnose. Og hvis du fikk velge, tror jeg ikke at du hadde valgt det heller. Trenden å bruke ord som depresjon og angst trenger å stoppe.