en kvinne holder et skilt i en demonstrasjon

2020 - er det fremdeles tid for at det kan blir kjønnslikestillingens år?

7. juli 2020

2020 skulle ha vært et viktig år for likestilling. Flere konferanser om likestilling skulle bli holdt, i stedet har året blitt det en akkumulasjon av kriser.

2020 skulle ha vært et viktig år for likestilling. Flere konferanser om likestilling skulle bli holdt, i stedet har året blitt det en akkumulasjon av kriser. Ifølge lederen av UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka skulle 2020 være et år som førte til “forandring for nåværende og kommende generasjoner av jenter og kvinner”. Veien for å nå likestilling er lang, og på grunn av mangel på effektiv handling og tiltak blir veien lengre.

I frontlinjen står kvinnene, 70% av dem som jobber i helsesektoren er kvinner, som jobber dag og natt for å forhindre en spredning av Covid-19. Selv om de blir hyllet verden rundt for den jobben de gjør, er det fortsatt en underbetalt og et undervurdert yrke i de fleste land. Men covid-19 kan også føre til at kvinner går tilbake til å være husmødre. Flere land er nå desperate i å få økonomien til å gå igjen, men det de glemmer er at det ikke kan gjøres uten å åpne skoler og barnehager siden i de fleste familiene så er det kvinnen som gjør mesteparten av jobben hjemme.

Selv om tall viser at det er flest menn som dør av covid-19, viser de også at det er kvinner som i størst grad står i fare for å miste jobben. I mange land deltar kvinner i større grad i arbeidsmarkedet i form av midlertidig ansettelse. Kvinner står for mindre enn 40% av den totale sysselsettingen, men utgjør 57% av dem som jobber deltid. Siden covid-19 har skapt en økonomisk krise, er flere bedrifter nødt til å redusere antall ansatte, noe som betyr at mange kvinner plutselig står uten jobb og økonomisk støtte. Dersom regjeringer ikke gjør noe med dette kan det føre til tilbakeslag for likestillingen.

Dessverre er kvinner underrepresentert i politikken og dette kan påvirke hva slags politikk som blir utviklet for fremtiden. De siste ti årene har likestilling stagnert flere steder i verden. Dagens situasjon gir likevel en gylden mulighet for land å føre en mer likestilt politikk og skape en bedre fremtid for de kommende generasjoner.